Med den befolkningsveksten som forventes skal komme i Hønefoss og Ringerike, vil dette standpunktet innebære at det må vurderes en ny vei som skal løse adkomsten til stasjonen.

LES OGSÅ: Kan legge jernbanen i kulvert

Vi tror ikke ringeriksbefolkningen aksepterer enda mer kø over Hønefoss bru og gjennom sentrum.

Carl Otto Sætre har litt rett og litt feil i sitt innlegg «Hakk i plata om byutviklingen» i Ringerikes Blad tirsdag.

Han har rett i at Vesttangenten er død, og har vært det siden 2008.

Han tar feil når han åpenbart tror at en ny vei vest i byen er det samme som avdøde, altså Vesttangenten.

Vesttangenten er død

Vesttangenten ble gravlagt fordi politikerne innså at den ville føre til økt biltrafikk i sentrum.

Når vi, Inger Kammerud og Lise Bye Jøntvedt, argumenterer for en ny vei vest er det fordi Hønefoss trenger ny vei til stasjonen, og som fører gjennomgangstrafikken utenom sentrumsgatene.

Hønefoss stasjon skal i løpet av de nærmeste ti årene utvikles til et moderne trafikknutepunkt, der også kollektivtrafikken med busser og drosjer skal betjene publikum. Dette vil ikke være mulig med dagens gatesystem.

Ikke alle vil gå og sykle

Vi ser at også Carl Otto Sætre tror på Ringeriksbanen og ny sentrumsstasjon, uten at han sier noe om hvordan ringerikingene skal komme seg dit.

Selv undertegnede, som snakker varmt om å legge til rette for myke trafikanter, tror ikke at alle skal gå og sykle. Derfor trengs det vei. Forskjellen på Vesttangenten og en ny vei til jernbanestasjonen er at førstnevnte skulle sluse trafikken inn i byen.

En ny vei skal betjene stasjonen og føre gjennomgangstrafikken utenom sentrum. Dette vil ha den store fordelen at dagens gjennomfartsåre kan forvandles fra vei til gate og sentrum kan åpnes opp for boligbygging, flere mennesker som bor sentralt, som handler og bruker sentrum med alle kulturtilbud, forretninger og spisesteder.

Det er synd Carl Otto Sætre oppfatter dette som hakk i plata. Det er faktisk dette som er moderne byutvikling.

Vi planlegger nå for fremtiden, for de som er unge i dag, med urbane og fremtidsrettede løsninger. Det betyr at personbiltrafikken må vike.

Må være prinsipielle

Det er ikke romslig med plass i Hønefoss. Vi skal være ydmyke i forhold til de som berøres av vei og bane.

Det kan likevel ikke stoppe og stenge for det nye Hønefoss. Vi som politikere må være prinsipielle og stå for det vi mener er den beste løsningen for fremtidens Hønefoss. Sånn er byutvikling.

Når verden forandrer seg og premissene endres, da må vi som politikere være villige til å fatte de beslutningene som den nye situasjonen krever.