Gå til sidens hovedinnhold

Ingeborg Bech: Befolkningsvekst over evne

Artikkelen er over 5 år gammel

Om banen kommer, vil ikke Hole ha mulighet til å stå imot trykket som kommer, skriver Ingeborg Bech i dette leserinnlegget.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Mellom linjene erkjenner leder i Hole KrF at Ringerike Utvikling (RU) ikke har gjort så mye for Hole, men at RU er i endring. Det er gledelig at Fossum nå fremhever den eksisterende næringen i Hole, men hun formidler ingenting om hva slags ny næring hun ønsker skal etableres i kommunen, næring som ikke skal være plasskrevende.

Fossum hevder videre at landskapet med vei og bane blir «nesten det samme» etter en utbygging.

LES FOSSUMS INNLEGG HER: En fordreining av virkeligheten?

Eksplosiv vekst

Vel, hvis man som lokalpolitiker synes at sundet mellom Kroksund og Sundvollen blir «nesten det samme» med en fjordkryssing som øker fra to felt til åtte felt, da har man unektelig evnen til å se stort på ting. For øvrig dreier dette seg om mer enn lengden på perrongen eller selve infrastrukturanlegget. Den kanskje viktigste endringen kommer i form av en eksplosiv befolkningsvekst. Jernbaneverket er åpne på at dersom banen kommer, vil ikke Hole ha noen mulighet til å stå imot trykket som kommer fra alle kanter. Det hjelper lite med tverrpolitisk enighet om maksimum 2% vekst dersom Jernbaneverket, NSB eller en fremtidig privat jernbaneoperatør setter et krav til antall av-og påstigninger for at toget skal stoppe.

En økning fra dagens 7.000 til 15.000 innbyggere er anslått som minimum fra JBV og det er makt bak kravet: Siden banen er tenkt lagt tvers gjennom Sundvollen, vil både Bergensbanen og lokaltogene passere i 160 km/t dersom toget slutter å stoppe hos oss.

Med det bakteppet blir det klart for de fleste at det ikke er de lokale politikerne i Hole som vil bestemme befolkningsutviklingen i kommunen i de kommende år.

Lite å gå på

Njål Nore fra Transportøkonomisk institutt fortalte Hole kommune i fjor at vi hadde svært lite å gå på med hensyn til befolkningsvekst før vi kom inn i en negativ økonomi. Resultatet er kjent.

Tilbake til spørsmålet om Hole bør betale kr. 900.000 pr år for å delta i Ringerike Utvikling:

Dersom Hole ønsker utvikling, er det bare å åpne kranene for bolig og næring på vidt gap. Det koster ingen ting å få til, men er dyrt å håndtere.

LES OGSÅ: Eva Bekkelund-Eriksen: Hole bør ut av Ringerike Utvikling

Hole er en svært attraktiv kommune med nærhet til Oslo – også uten jernbane. Holes problem blir å forvalte og legge til rette for en utvikling som sikrer kommunens økonomi og foredle kommunens attraktive særpreg. Dette er spørsmål man som lokalpolitiker bør være opptatt av, så får heller andre drive kampanje for Bergensbanens forkortelse og avlastning av Oslos befolkningsvekst.

LES OGSÅ: Vi trenger Ringerike Utvikling

Kommentarer til denne saken