Jeg leser at Henhaug ønsker å fremstille at Høyre tok ansvar sammen med Ap, Venstre og KrF for å få kommunen «ut av uføret» - ut av den berømte ROBEK lista. Dette startet de med i 2007 forteller han videre.

Det som er et faktum, er at Ringerike kommune ikke sto i ROBEK registeret før i 2009, altså 2 år etter at Høyre tok ansvaret. Fra årsrapporten til Ringerike kommune i 2013 står det følgende:

«Ringerike kommune har siden 2009 vært registrert i ROBEK på bakgrunn av økonomisk ubalanse i regnskapene for 2007, 2008 og 2009.»

Hvis jeg skal tolke fakta på samme liflige måte som Henhaug gjør i sitt innlegg, så kan vi vel nærmeste skylde på Høyre for at vi er i ROBEK!

Merforbruk på 85,5 millioner

Henhaug hevder også at Høyre tok ansvar da underskuddet var på 125 millioner kroner. Det som er fakta er at Ringerike kommune – under politisk ledelse av blant andre Høyre – hadde et merforbruk i 2008 på 85,5 millioner kroner, mer enn 2/3 av de 125 millioner kroner som Henhaug postulerer er andre partiers ansvar.

Men etter dette er vel alt av positive resultater utelukkende Høyres fortjeneste? Tja, hvis vi bruker litt tid og leser tidligere års regnskap og kommentarer så står følgende svart på hvitt i faktaark fra Ringerike kommune 2013 på side 10:

«Hovedårsaken til det gode resultatet i 2012 var inntektsføring av premieavvik pensjoner på 63,8 millioner kroner.»

Mon tro om det faktisk er slik at ingen av de politiske partiene kan si at det er vår eller deres fortjeneste at merforbruket er mindre.

Viktig utbytte

Resultatet for 2014, som lenge så ut til å gi et dårlig resultat, ble heldigvis positivt for Ringerike kommune. Dette skyldes hovedsakelig større overføringer pga ressurskrevende brukere, høyere utbytte fra RiK enn budsjettert og at noe av salgssummen fra aksjene i RiK måtte føres i driftsbudsjettet.

Uten disse ikke-budsjetterte inntektskildene hadde kommunen - under Høyres ledelse - fått et negativt årsresultat!

SV har i hele perioden hvor Høyre ble en del av flertallspartiene levert sitt alternative budsjettforslag.

Etter at Ringerike kommune ble med i ROBEK i 2009, har vi foreslått at vi burde bruke lengre tid på å komme ut av registeret. Dette fordi det ville gi litt mer rom i budsjettene for Pleie- og Omsorgstjensten og for Oppvekst.

Selvfølgelig vil SV også at vi skal ut av ROBEK, men ikke for enhver pris.