Høgskolelektoren: Pålitelige tall om innvandring og økonomi

RYDDET KALENDEREN: Mottaksleder Tove Brorson ryddet kalenderen for å hjelpe studentene Karl Simenstad, Said Azari og Leonard Kahara med oppgaven, som hun mener gir viktig kunnskap.

RYDDET KALENDEREN: Mottaksleder Tove Brorson ryddet kalenderen for å hjelpe studentene Karl Simenstad, Said Azari og Leonard Kahara med oppgaven, som hun mener gir viktig kunnskap. Foto:

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Det å tilføre ringerikssamfunnet lokalt fremskaffet, relevant og aktuell faktakunnskap skal studentene ha stor honnør for, skriver Steinar Aasnæss.

DEL

LESERINNLEGGI vår har fire dyktige studenter på Høgskolen i Sørøst – Norge Campus Ringerike hatt innvandring og økonomi som tema for sin bacheloroppgave.

Etter en fyldig omtale i Ringerikes Blad 25. juni og med en oppfølger i lederen har oppgaven, meget positivt, og ikke uventet skapt debatt. I en kommentar 29. juni stiller Thor Bøhn (Frp) blant annet spørsmålet: «Er det lønnsomt?».

I sin oppgave har studentene tatt utgangspunkt i Flyktningetjenesten i Ringerike kommune og Hvalsmoen Transittmottak og konkret beregnet hvor stor omsetning og hvor mange arbeidsplasser disse to virksomhetene direkte og indirekte har skapt i ringeriksregionen. Metoden de har brukt er ikke veldig komplisert, men oversiktlig og pålitelig.

Med utgangspunkt i virksomhetenes regnskapstall har studentene satt opp et regnskap som forteller hva virksomhetene har kjøpt av varer og tjenester fra ulike bransjer, regionalt og nasjonalt. I økonomisk terminologi kalles dette regnskapet for et kryssløpsregnskap.

Resultatet mener jeg har blitt nyttig kunnskap for alle som er opptatt av Ringerikssamfunnets ve og vel.

De har også beregnet hvor stor sysselsetting som vil kreves, for en gitt omsetning, innenfor de ulike bransjene. Med denne tilnærmingen har studentene konkret regnet seg frem til at Flyktningetjenesten i Ringerike kommune og Hvalsmoen Transittmottak, direkte og indirekte, har skapt rundt 250 arbeidsplasser.

Fordelen med et slikt grundig arbeid er at det er enkelt å gå inn i analysene og se hva som er gjort. Så kan man fortsatt ha ulike oppfatninger av konklusjoner og metode. Resultatet mener jeg har blitt nyttig kunnskap for alle som er opptatt av Ringerikssamfunnets ve og vel.

Studentene er i sin oppgave meget klare på at lønnsomhetsbetraktningen er begrenset til Ringerike kommune, vel vitende om at temaet innvandring og økonomi er meget omfattende og komplekst. Bøhn gir i sitt innlegg mange gode eksempler på nettopp dette poenget.

De kunne meget godt valgt en enklere veg til en god karakter.

Som studentenes veileder har jeg fulgt deres arbeid. Jeg er imponert over hvordan de med sin nyervervede kunnskap gjennom tre års studier har kastet seg over en komplisert problemstilling. De kunne meget godt valgt en enklere vei til en god karakter.

Det å tilføre ringerikssamfunnet lokalt fremskaffet, relevant og aktuell, faktakunnskap skal studentene ha stor honnør for.

Og så er det jo slik at faktakunnskap ikke alltid bygger opp under alles politiske standpunkt eller interesser i en sak. Slik må det nødvendigvis også være.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags