For det første - ingen i distriktet vil måtte hoppe over middagen for å betale 40 kroner for å levere et hengerlass med hageavfall.

Men allikevel kommer det som en overraskelse at jeg i lange tider har vært med på å skape lagringsproblemer og jordproduksjonsproblemer for HRA.

Jeg trodde jo i min enkle og naive miljøtankeverden at jeg ved å levere nyklippet gress, inntørket juletre og greiner fra diverse hagebusker, når det var nødvendig, gjorde min skarve innsats for å handle grønt og tenke gjennvinning.

Dermed har hagene i området blitt mer ryddige og velstelte og konene maser mindre om rot og uorden når organisk materiale kontinuerlig fjernes.

Hvorfor har ikke HRA på et tidligere tidspunkt sendt ut et rop om hjelp, slik at de ikke drukner i hageavfall og jord de ikke får kvittet seg med?

De kunne jo ha gått ut med en oppfordring om at for eksempel gresset ikke bør klippes men slås og henges på hesjer, greiner bør klippes i bitte små biter så de ikke tar så stor plass og enda mer hjemmekompostering.

Jeg ser nå for meg at det blir en ny bom med en person i luka, en svartsekk med gress og et inntørket juletre vil koste 40 kroner – i første omgang. Noen vil sikkert samle opp til hengeren er full og kjøre på Trollmyra. Jeg håper allikevel at ingen, grunnet irritasjon over avgiften, vil nedverdige seg til å spre avfallet på steder der det ikke hører hjemme.

Mange gjennvinningstasjoner tar seg allerede betalt ved siden av renovasjonsavgiften, men i Jevnaker har det vært et godt og viktig signal i holdningsarbeidet for et bedre miljø og gjennvinning at vår innlevering av organisk materiale går ut igjen til det beste for fellesskapet - og er gratis.

Dessverre en avgift med dårlig signaleffekt.