Som relativt ny innflyttet til Hønefoss (oktober 2016) fra Skien kan jeg ikke ha unngått å legge merke til alle skriveriene om HRA, nå sist om priser og kommentaren om at det er til selvkost.

Jeg fikk hakeslipp når jeg var på Trollmyra og skulle kaste noe søppel etter flyttinga. 50 kr for en sekk og 500 kr for 1 m3. I Skien er prisen 50 kr for personbil og 100 for varebil og henger.

Terje Arnesen

Fra Skien

Da jeg fremdeles er en tur i Skien med ujevne mellomrom lønner det seg for meg og kona å kjøre to biler ned og spare opp og fylle den ene bilen med søppel og kaste det der nede. En gjør seg jo noen tanker om hvordan det kan være så stor forskjell i pris. OK, det bor en del mer mennesker i Grenlandsområdet, mer «sponsing» av kommunene der nede kanskje, men ikke så mye at det skulle tilsi en forskjell som dette.

Så da blir spørsmålet om det er pengene som rår eller om dere faktisk ikke vet hva dere holder på med. Det siste er jo noe en også tenker på i forhold til at de ikke får styr på luktproblemene. Dette er ikke problem ved gjenvinningsstasjonen i Skien, da vanlig husholdningsavfall blir levert til en egen plass langt fra bebyggelse.

HRA har også en meget detaljert pris liste for alt av avfall, mens i Skien er det kun de to prisene å forholde seg til. Legger ved klipp fra hjemmesidene for å vise forskjellen:

Avfallstyper som kan leveres her er:

Bildekk, papp, papir, metaller, treverk, hageavfall, restavfall, farlig avfall, batterier, impregnert treverk, hvitevarer, elektrisk og elektronisk avfall, glass- og metallemballasje, klær mm.

Pris

Det er gratis å levere følgende avfallsyper:

Hageavfall, hvitevarer, elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall), farlig avfall, glass- og metallemballasje og klær.

For annet avfall er prisen følgende:

  • Kroner 50 for avfall levert med personbil (inntil 1m3)
  • Kroner 100 for større biler og personbil med henger (med større biler menes f.eks. varebil med grønne skilter, kassebiler mv. Biler med totalvekt over 3 500 kg tillates ikke på mottaket)
  • Ved mengder ut over 2m3, øker prisen i forhold til mengden

Fra HRA

Sortert restavfall i større mengder direkte til deponi - levert over vekt på Trollmyra: 1.687,50 kroner

Restavfall i større mengder levert på sorteringsplate - levert over vekt på Trollmyra: 2.187,50 kroner

Restavfall etter sortering, pris pr. sekk: 50 kroner.

For sofaer praktiseres betaling pr. sete med rygg. (eks. 3 seter 150 kr) 50 kroner.

Restavfall etter sortering, pris pr. kubikkmeter: 500 kroner. Inert avfall pr. kubikkmeter (isolasjon, porselen, stein mm.) 500 kroner.

Impregnert trevirke, (ved levering av mer enn 1.000 kg) pr. kubikkmeter: 350 kroner.

Impregnert trevirke, (ved levering av mer enn 1.000 kg) pr. tonn: 2.125 kroner

Trevirke - levert på stasjoner uten veiemulighet:

- pr. kubikkmeter: 110 kroner - pr.sekk: 11 kroner, - pr. tonn: 1.100 kroner

Plast

Sortert plastfolie 0,-

Sorterte hvitevarer 0,-

Sortert metall 0,-

Kuldemøbler som omfattes av forskrift om KFK-holdige kuldemøbler: 0,-

EE-avfall (alle elektriske og elektroniske artikler fra private) 0,-

Hageavfall

Hage/park-avfall, maks diameter 20 cm. pr. kubikkmeter: 40 kroner, pr. sekk: 4 kroner, levert på traktorhenger eller med lastebil, regnes da som næring: 1.250 kroner

Vinduer

Vinduer som inneholder PCB, pr. stk: 55 kroner

Vinduer som inneholder klorparafiner (produsert mellom 1975 og 1990): 110 kroner.

Pris pr. tonn: 8.750 kroner.

Asbest

Asbest er gratis inntil 1.000 kg. pr. år - over 1.000 kg. er pris pr. tonn: 1.562,50 kroner.

Må pakkes i plast. Kan kun leveres på Trollmyra.

Campingvogner: Gass, kjøleskap o.l. fjernes.  (Kan kun leveres på Trollmyra) - pris pr. levering 2.500 kroner

Gips, smålevering (inntil en bærepose) 0,-

Gips pr. kubikkmeter: 1.875,-

Gips pr. tonn: 1.875,-

Papp og papir: 0,-

Farlig avfall (maling , white spirit, olje osv.) - gratis inntil 1.000 kg pr. år: 0,-

Kanylebokser: 0,-

Bildekk

Personbildekk uten felg: 0,-

Lastebildekk uten felg: 0,-

Personbildekk med felg: 50,-

Lastebildekk m/felg: 312,50

Anleggsdekk m/felg: 937,50