Renovasjon er en sentral velferdstjeneste for innbyggerne. Kommunale velferdstjenester dekker grunnleggende behov for befolkningen. Disse tjenestene drives alltid best i egenregi. Det gjelder også håndtering av husholdningsavfall.

Det som folk flest gjerne tenker på når det snakkes om velferdstjenester, er de «myke» helse- og omsorgstjenestene, som sykehjem og eldreomsorg, i tillegg til barnehage og skole. Dette er helt grunnleggende tjenester.

Limet i samfunnet

Velferdstjenester gir trygghet på tvers av alle lag i befolkningen. Når disse tjenestene leveres av det offentlige, vet vi at de er der for alle uavhengig av klasse, kjønn og religion. Da vet man at det er tjenestene og behovene til befolkningen som står i fokus, ikke overskudd til private eiere.

Offentlige tjenester i offentlig regi er med på å gjøre Norge til et land med høy tillit og fungerer som et lim for fellesskapet i samfunnet vi lever i.

En periode i valgkampen var det mye snakk om profitt på velferd. Undersøkelser viser at de fleste spurte er imot at privatpersoner skal tjene seg rike på fellesskapstjenester.

LES OGSÅ: HRA vil fortsette å hente søpla selv

Tariffavtale

Spørsmålet er hvorfor tekniske tjenester som vann, avløp, renhold og håndtering av husholdningsavfall skal behandles annerledes enn helse, omsorg og undervisning. Veireno-søppelskandalen i Oslo sist vinter viser klart hvor avhengig samfunnet er av at også disse tjenestene drives på en skikkelig måte, av ansatte med ordnede arbeidsforhold.

Vi forutsetter derfor at de ca 25 ansatte i det nyopprettede HRA Transport AS vil bli omfattet av den allerede eksisterende tariffavtalen som er gjeldende for de andre ansatte i HRA som en garanti for dette.

Vil berømme HRA

Søppelgiganten RenoNorden gikk nylig konkurs etter å ha tatt ut store overskudd på fellesskapets regning i mange år. Våre kommuner og 135 andre kommuner må nå bestemme seg for hvordan de løser denne oppgaven i framtida. Det dreier seg om noe så grunnleggende som hvem som skal hente husholdningsavfallet vårt, og om det skal være offentlig velferd eller privat business.

Vi vil berømme HRA som valgte å ta tjenesten i egen regi så raskt etter at konkursen var et faktum, slik at forbrukerne ikke ble skadelidende. Nå gjenstår det bare å få på plass en tariffavtale som vil trygge de ansattes lønns- og arbeidsvilkår.

Det kommunepolitikerne må huske, er at anbudsutsetting av grunnleggende samfunnstjenester så godt som uten unntak fører til at de som gjør jobben, får dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn de andre som er ansatt i kommunen. Er det noe dere som folkevalgte politikere kan stå for? Kan dere stå for at dette overskuddet tas fra fellesskapets skattepenger og fra pensjonen til de ansatte?