Gå til sidens hovedinnhold

Lobben og Kolrud: Betaling på HRAs gjenvinningsstasjoner

Artikkelen er over 4 år gammel

I dette innlegget ønsker Ole Petter Lobben og Kjell Olav Kolrud å klargjøre hvorfor HRA innfører betaling for levering av trevirke og hageavfall.

Leserinnlegg Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Fra 1. januar innførte HRA betaling for levering av trevirke og hageavfall på alle gjenvinningsstasjonene. Dette har medført en del kommentarer. Her gjør HRA rede for bakgrunnen for beslutningen:

Gjenvinningsstasjonene er sammen med husholdningsrenovasjonen HRA's viktigste tilbud til innbyggerne. Dette tilbudet drives etter selvkostprinsippet, dvs. inntektene skal dekke utgiftene, og eventuelle overskudd/underskudd må dekkes ved endringer av gebyrene. Kostnadene knyttet til drift av gjenvinningsstasjonene, dekkes hovedsakelig av renovasjonsgebyret.

Avfallstypene vi tar imot på gjenvinningsstasjonene varier mye i pris for videre behandling, fra gode inntekter til høye kostnader. Derfor benytter vi eksempelvis betaling for levering av restavfall, som har en høy behandlingskostnad, for å motivere våre kunder til best mulig utsortering. Da spiller miljømotivene også på lag med økonomiske insentiver.

To avfallstyper, trevirke og hageavfall, koster det HRA stadig mer å håndtere, samtidig som det er store variasjoner i de mengdene den enkelte kunde leverer.

Prisen HRA må betale i markedet for å behandle og levere trevirke til forbrenning har eksempelvis tredoblet seg i det siste. Derfor har vi valgt å innføre en beskjeden betaling i stedet for å dele kostnadene jevnt på alle innbyggerne. For å levere 1m3 trevirke på vår gjenvinningsstasjoner er nå prisen kr 110,- inkl. mva. og for hageavfall er prisen kr 40,- for 1 m3.

Leveres mindre volum betales det tilsvarende mindre. Eksempelvis betales det kr 4,- for en avfallsekk (100 liter) med hageavfall.

Gjenvinningsstasjonene er sammen med husholdningsrenovasjonen HRA's viktigste tilbud til innbyggerne.

De som bor i leiligheter eller ikke har hageavfall slipper da å være med å betale for dem som leverer hageavfall fra hagen sin. Dersom dette skulle få utilsiktede og negative konsekvenser, står det oss selvsagt fritt å revurdere prisstrukturen.

Vi gjør også oppmerksom på at nevnte priser på HRA's gjenvinningsstasjoner kun gjelder privathusholdninger. Det tilbudet disse stasjonene gir næringsdrivende, inkludert bønder, må skje til kommersielle betingelser, da HRA på vegne av sine abonnenter selvfølgelig ikke skal subsidiere næringsdrivende.

Mer informasjon om HRAs virksomhet, herunder priser, finnes på våre nettsider, www.hra.no

LES TIDLIGERE SAKER:

Kommentarer til denne saken