Vi må bruke mer kollektivt og mindre personbil | Unge Høyre i Ringerike og Hole

Det er viktig å prioritere kollektivtrafikken, fotgjengere og syklister i byene, skriver Unge Høyre-representantene.

Det er viktig å prioritere kollektivtrafikken, fotgjengere og syklister i byene, skriver Unge Høyre-representantene. Foto:

Av

– Det er svært viktig at vi får en forståelse av hvilke konsekvenser stor bruk av personbil og andre skadelige framkomstmåter kan ha, påpeker Ringerike og Hole Unge Høyre i dette innlegget

DEL

MeningerFormålet med miljø- og klimapolitikken er å sikre at vi tar vare på naturressurser og livsgrunnlag for våre etterkommere. I denne sammenhengen er det viktig å prioritere kollektivtrafikken, fotgjengere og syklister i byene.

Bruken av kollektivtransport og jernbane har gått oppover, mens bruk av personbil har vist tegn til å flate ut ifølge SSB, men det er langt ifra bra nok.

Det er viktig å endre tankesett, vaner og tilrettelegge for at det skal bli enklere og mer lønnsomt å benytte klimavennlig transport, og det må legges til rette i både by og bygd.

For å kunne avlaste kø, parkering og miljøproblemene, er det nødvendig med gode parkeringsmuligheter i utkanten, og at utslippsfrie biler og sykler prioriteres i sentrum. Dette må følges opp av flere ladestasjoner for El-biler og utbedring av både gang og sykkelveier!

Nora Drægalid, Hanna Rustad, Mina D. Arnesen, Sara M. Kvalsvik Hermansen, Julia Rohr-Torp Fluck

Ringerike og Hole Unge Høyre, styret

Når det kommer til bygdene har vi forståelse for at kollektivtransportens lønnsomhet kan være lav i områder med færre innbyggere, men dersom flere skal benytte seg av det kollektive må tilbudet stå i samsvar med innbyggernes behov. Tilpasses dette, endres trolig også vanene. Reduserte priser vil også være et bidrag.

For Høyre er det viktig å videreføre skatte- og avgiftsfordeler for elbiler, i tillegg til at det utarbeides en plan for at norsk kollektivtrafikk er fosilfri innen 2025. Opptrapping og overgang til biodrivstoff vil sikre en god global og nasjonal klimaeffekt. Her må kommunen bidra aktivt for å redusere utslipp.

Vi må også satse på elbusser. Drammen er i gang med dette. Bussene er billige i drift og kan kjøre fra Drammen til Mjøndalen etter seks minutter lading. Innføringen er kanskje dyr, men det vil bli billigere på sikt og vennlig for miljøet, ettersom de bruker mindre energi og slipper ut mindre Co₂.

Det er svært viktig at vi lærer og får en forståelse av hvilke konsekvenser stor bruk av personbil og andre skadelige framkomstmåter kan ha. Det er viktig å melde seg på miljøkampen og gjøre små endringer som har store utfall. Miljøforurensning skaper store komplikasjoner for framtiden, og det vil vår og framtidige generasjoner føle på!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags