Skjebnedager for byplanen

OVERORDNET: - Det er viktig å ha klart for seg at byplanen er en overordnet rammeplan for sentrum av Hønefoss, sier Lise Bye Jøntvedt.

OVERORDNET: - Det er viktig å ha klart for seg at byplanen er en overordnet rammeplan for sentrum av Hønefoss, sier Lise Bye Jøntvedt. Foto:

Av

Formannskapet holder sin årlige strategikonferanse tirsdag 11. og onsdag 12. juni. Det kan bli to skjebnedager for forslaget til byplan, skriver Lise Bye Jøntvedt.

DEL

LeserbrevDet viktige nå er at formannskapet ikke snubler på oppløpssiden og gjør vedtak som betyr at byplanen ikke kan vedtas av sittende kommunestyre før valget i september.

Det er viktig å ha klart for seg at byplanen er en overordnet rammeplan for sentrum av Hønefoss. Planen antyder hvordan trafikken kan ordnes, hvor det kan bygges og fortettes og hvor det kan tenkes å bygge nye broer over elva. Nybygg og fortetting er det de private utbyggerne som skal ta seg av.

Veier, gang- og sykkelveier og nye broer er fylket og kommunens ansvar. Ingenting av dette vil bli satt i gang uten spesifikke reguleringsplaner, prosjekt for prosjekt. Det er derfor, etter min oppfatning, ingen grunn for formannskapet å legge opp til politiske slag nå. De politiske diskusjonene og slagene må tas ett for ett.

Slagene vil komme etter hvert som utbyggerne kommer med sine forslag til nybygg og fortetting. Og etter hvert som vi politikere skal velge hvilket av bro-, vei eller gangveiprosjekter vi vil begynne med.

Viken på laget

Kjenner jeg kommunestyret rett vil det bli heftige dragkamper om dette. Blir det eksempelvis ny bro over Petersøya som velges som første prosjekt blir det kamp om dette utelukkende skal være gang- og sykkelvei, eller om den skal være kjørbar for buss.

Så skal det utarbeides en reguleringsplan, og så kommer spørsmålet om finansiering, og da må vi ha det nye Viken fylke med på laget. Og fra Viken kan vi ikke forvente støtte hvis vi ikke har vedtatt en byplan som viser hvilke trafikkmessige utfordringer Hønefoss har og hvordan vi foreslår å løse dem.

Viken etableres nå. I Viken er det veldig mange andre byer og steder som står klar med sine planer og ønsker å komme høyt opp med prioriteringslisten. Der ønsker også jeg og Ringerike Høyre at Hønefoss skal være. Vi har ventet lenge nok. Men vi må ha en vedtatt byplan for å komme dit.

Det er en områderegulering for sentrum av byen vi skal vedta, selv om det kalles byplan. Det er bare første runde av en større og helhetlig plan som favner hele byen. Når denne første delen er vedtatt kan arbeidet med å områderegulere de tilstøtende delene av byen begynne. Vi må komme oss dit for å komme videre.

Politikerne kan lese

Ordfører Kjell B. Hansen har spesielt invitert en gruppering til formannskapets strategikonferanse for å høre akkurat denne gruppens innspill i høringsrunden. Jeg har pekt på det som et demokratisk problem, og ertet på meg både ordføreren og sist Knut Fure.

Fure skriver: «Det er derfor både overraskende og skremmende at Bye Jøntvedt, (…………….), ikke ønsker at innspillene på best mulig måte skal informeres om og formidles. Hvis det er et problem at kun en gruppering («firemannsgruppen») er plukket ut til å orientere om dette, så kall inn flere.»

Akkurat! Det demokratiske problemet består i at bare ett innspill skal få ekstratid hos formannskapet og ikke alle de andre 70–80. Jeg vil tro alle disse også kunne tenke seg å presentere sin sak eksklusivt. Dessuten har jeg all grunn til å tro at både administrasjonen og politikerne kan lese og har lest høringsinnspillene. Det er ikke behov for spesialundervisning.

Skjebnedager

Det kan virke dramatisk å snakke om skjebnedager for byplanen, men det er realiteten. Hva skjer hvis formannskapet tirsdag og onsdag snubler, og ber administrasjonen utrede enkeltheter ytterligere?

Da bindes planleggerne i administrasjonen opp, det må nye høringer til, forsinkelsen betyr at kommunestyret ikke får vedtatt byplanen den 5. september, det velges nytt kommunestyre den 9. september og Hønefoss har fremdeles ingen byplan. Det betyr ikke at vi beholder en plass på prioriteringslisten i Viken, vi rykker bakover og faller ut av køen. Vi rykker tilbake til start. Det må ikke skje. Hønefoss har ventet lenge nok.
 

Lise Bye Jøntvedt

Kommunestyremedlem og listekandidat for Høyre

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags