Kom med løsninger, Henaug! | Øyvind Lien

HVA VIL HØYRE GJØRE? – Spørsmålet er hvilken politikk som skal demme opp for de uheldige konsekvensene som her skisseres, skriver Øyvind Lien. Illustrasjon: Arek Socha

HVA VIL HØYRE GJØRE? – Spørsmålet er hvilken politikk som skal demme opp for de uheldige konsekvensene som her skisseres, skriver Øyvind Lien. Illustrasjon: Arek Socha

Av

Jeg vil utfordre Dag Henaug på to punkter, skriver redaktør Øyvind Lien i Ringerikes Blad.

DEL

Valg 2019: DebattDag Henaug og Høyre utfordrer avisen, og undertegnede spesielt, på åtte påstander godt inspirert av valgomater.

Han tar utgangspunkt i at Ringerike er en lavinntektskommune, og ønsker svarene enig, delvis enig, delvis uenig eller uenig på følgende påstander:

1. Dette har negativ betydning for folkehelsen.
2. Dette fører til økte sosiale forskjeller.
3. Dette har stor betydning for kommunens økonomiske handlingsrom, på alle områder.
4. Dette har betydning for handels- og servicenæringen i kommunen.
5. Kommunens folkevalgte må prioritere å øke kommunens inntekter.
6. Det må bli mer attraktivt å etablere verdiskapende arbeidsplasser her.
7. Det må bli mer attraktivt å bosette seg her.
8. Kommunen må drives effektivt.

LES OGSÅ: Ringerikspolitikerne fortsetter blindleken

Gitt at tallforutsetningene som presenteres, er oppdaterte og riktige, skal jeg svare kort. (Jeg liker jo enkle svar, Henaug).

1: Delvis enig – 2: Enig – 3: Enig – 4: Enig – 5: Enig – 6: Enig – 7: Enig – 8: Enig.

Spørsmålet er hvilken politikk som skal demme opp for de uheldige konsekvensene som her skisseres, og her vil jeg utfordre Henaug på to punkter:

– Kan du med egne ord si kort om hva Høyre vil foreta seg?

– Hvilket annet parti vil Høyre søke samarbeid med for å få gjennomslag for disse tiltakene?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags