Har Hole Høyre helt glemt innbyggerne? | Erik Taubøll

STORT ENGASJEMENET: - Hva tenker Hole Høyre om at store fremtidige utbyggingsprosjekter i kommunen vil ta store friområder, spør Erik Taubøll.

STORT ENGASJEMENET: - Hva tenker Hole Høyre om at store fremtidige utbyggingsprosjekter i kommunen vil ta store friområder, spør Erik Taubøll. Foto:

Av

– Er habilitetsforhold for Høyres representanter i plan- og miljøstyret for denne saken vurdert, spør Erik Taubøll.

DEL

MeningerEtter å ha opplevd behandlingen av Steinsåsen Vest i Plan- og miljøstyret i Hole den 11. mars er man ganske sjokkert. Saken dreier seg om et forslag om utbygging av 65 mål i Steinsåsen Vest som i dag er regulert til friområde, akebakke og lekeplass. Området er et svært mye brukt nærturområde med stier og turveier.

Området ble regulert til friområde i forbindelse med utbygging på 1980-tallet for å hindre utbyggingspress på disse arealene. Eventuell boligbygging i dette området er også i strid med gjeldende kommuneplan. Området grenser til nåværende boligområde i Steinsåsen der det nå er lagt til rette for fortetting og bygging i tilgrensede områder.

Kommunens administrasjon har i saken utarbeidet en solid dokumentasjon der alle forhold med vekt og relevans er drøftet. Alle innkomne merknader fra privatpersoner i kommunen og offentlige etater er referert og dokumentert.

Inntrykket etter å ha hørt Høyres representanter uttale seg om saken i møtet er svært overraskende og sjokkerende.

LES OGSÅ: Bevar friområdet på toppen av Steinsåsen | Erik Taubøll

Hvorfor stiller ikke Høyre spørsmål ved konsekvensene av at området som i dag er regulert til akebakke, lekeplass og friluftsområde blir ødelagt for alltid?

Hvorfor vurderer ikke Høyre verdien av å ta vare på et friområde som er viktig for folkehelsen og brukes av alle aldersgrupper? Ser ikke Høyre de langsiktige helse- og velferdspolitiske sider av saken? Har Høyre glemt at kommunen også skal satse på natur og miljø, folkehelse og livsløp og ikke bare vekst og utbygging. (Kommunedelplan for Hole 2018 – 2030).

Hva tenker Hole Høyre om at store framtidige utbyggingsprosjekter i kommunen vil ta store friområder – og at det da for de fleste framstår om ulogisk å bygge ned et eksisterende friområde?

Hva mener Høyre om: Varslet planområde for kommunedelplan Vik ligger langt unna det aktuelle området i Steinsåsen Vest, og kan derfor ikke brukes som kommunale føringer for en eventuell regulering?

Erik Taubøll

Beboer, Steinsåsen

Hvorfor nevner ikke Høyre at området har registrert naturmangfold av nasjonal interesse, naturtype kalkbarskog med verdi svært viktig, høy tetthet av sjeldne og rødlistede arter? Og hvorfor nevner ikke Høyre Fylkesmannen uttalelse om å vurdere innsigelser mot forslaget?

Hva tenker Høyre om at mer enn 100 personer har engasjert seg i saken på Facebook og at det er kommet mer enn 20 skriftlige innspill fra innbyggere til kommunen om saken?

Er habilitetsforhold for Høyres representanter i plan- og miljøstyret for denne saken vurdert?

Har Hole Høyre tenkt å forbigå alle sentrale spørsmål i saken, se bort fra blant annet kommuneadministrasjonens vurderinger, Fylkesmannens uttalelse og de mange innsigelsene som er sendt inn, og legge seg flat for utbygger?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags