I et innlegg i Ringerikes Blad angriper Jan Egil Lyng meg fordi jeg har kommentert

Som kjent trakk Solheim seg fra alle verv fordi han mener partiet mangler evne og vilje til å fornye seg.

Når politikere sitter så lenge at de får et sterkt eierskap til partiet og posisjonen, svekkes demokratiet. I tillegg mister vi en generasjon med nye politikere. Solheim har åpenbart sett denne utviklingen i Hole Høyre, og valgt å trekke seg.   

Lyng liker ikke at jeg har satt opp speilet foran partiet han tilhører, men Lyng trekker feil konklusjon når han påstår at jeg har kritisert velgerne som har stemt han og andre godt voksne menn inn i styre og stell.

Dette handler om partiets evne til å fornye seg, være mer inkluderende og ikke minst promotere en ny generasjon. De som har sittet lenge i posisjonene sine setter også premissene for politikken, og da uteblir fornyelsen.

LES OGSÅ DETTE LESERINNLEGGET: Anders Lorentsen Hurum (V): Stemmerett for 16- og 17-åringer hadde fornyet politikken

Dette er heller ikke en fremmed problemstilling for flere av Lyngs partifeller i kommunestyret. Nasjonal og lokal politikk vil i stadig større grad handle om mennesker og miljø. Begreper som etikk og estetikk vil også bli mer vanlig i morgendagens politikk. Denne utviklingen må både Hole Høyre og de andre partiene møte med nytenkning og fornyelse.

Et levende lokaldemokrati er avhengig av at innbyggerne stiller spørsmål. Dyktige politikere applauderer kritikk og blir sine egne kritikeres beste venn, lytter og korrigerer kursen. På den måten blir de bedre folkevalgte ombud. Det politiske miljøet blir også mer dynamisk.

I et raust og inkluderende lokaldemokrati kan vi også stille de viktige spørsmålene til den politiske ledelsen i kommunen vår: Hvorfor har vi endt opp med så dårlig økonomi?

Kan ledelsen dokumentere at den høye innbyggerveksten har hatt en viktig og positiv effekt på vår økonomi?

Begge disse spørsmålene må besvares med tall og fakta slik at vi faktisk kan vurdere den økonomiske utviklingen og pengebruken de siste ti til 15 årene. Partiene på opposisjonsbenken er sikkert på saken allerede, fordi det er en av grunnene til at de valgt inn i kommunalt styre.

Vi kan også stille andre viktige spørsmål: Hvordan kan vi styrke eldreomsorgen, slik at eldre og hjelpetrengende som bor hjemme og de som bor på sykehjem ikke blir offer for det vi ser mange steder: Knappe ressurser fører ofte til at man har liten tid til oppfølging og den stimulerende personlige kontakten.

Hvordan kan vi sikre grendeskolene, som er truet av nedleggelse på grunn av økonomien? Dette gjelder antakelig i første omgang Røyse skole. Vi trenger sterke stemmer som vil forsvare og trygge grendeskolene fordi de er et stort og viktig pluss i barns oppvekst og nærmiljø.

Den kommunale administrasjonen må omstilles og omorganiseres. Vi må bruke mindre penger på lederlønninger og mer på tjenester. Folkestyret må styrkes, fordi det er en forutsetning for et sterkt lokaldemokrati. Rådmannens rolle må endres.

Lyng og andre politikere har mange viktige utfordringer å jobbe med i tiden fremover. Høyre og andre partier har fått en mulighet til fremme løsninger som er av positiv betydning for mennesker og miljø i Hole.

SE OGSÅ: Svært store endringer på listene i Hole: Dette er det nye kommunestyret