Gå til sidens hovedinnhold

Marte Aagesen Trondsen og Daniel A. Holm: Hønengaten 40-44: Den enes død ...

Artikkelen er over 4 år gammel

"Da vi flyttet fra Oslo til Hønefoss, drømte vi ikke om å få 21 leiligheter med direkte innsyn til hus og hage som nærmeste nabo", skriver Marte Aagesen Trondsen og Daniel A. Holm i dette leserinnlegget.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Sol er mer verdifullt enn skygge. Stillhet er mer verdifullt enn støy. Et etablert villastrøk er mer ettertraktet, enn et som står for fall. Er det slik at villaeiere må gi mye av sine verdier til utbyggere som tenker kortsiktig gevinst?

Fritt spillerom?

Den siste tiden har det vært stort engasjement rundt utbygging og utvikling av Hønefoss. Det er flott at Ringerike kommune har startet et byutviklingsprosjekt, men skal investorer og utbyggere få fritt spillerom frem til det er laget en helhetlig plan?

Som nærmeste nabo til det planlagte drabantprosjektet Hønengaten 40 – 44 er vi positive til byutvikling og yrende liv. Men da vi flyttet fra Oslo til Hønefoss, drømte vi ikke om å få 21 leiligheter med direkte innsyn til hus og hage som nærmeste nabo.

Vi ønsket en sentrumsnær enebolig i et villastrøk og det tror vi mange tilflyttere i en tilsvarende situasjon gjør. Det er viktig å ivareta de gode bomiljøene som er etablert og det er mange steder det er mer naturlig å fortette med blokker enn midt i et villastrøk med vernet bebyggelse.

Drabantprosjektet til Sindre Lafton & co midt i et område som er regulert til eneboliger og som grenser til vernet bebyggelse bryter med både høyde, stil, reguleringsplaner og utnyttelsesgrad.

Prosjektet kommer til å generere økt trafikk i et allerede presset området. Ingen av de potensielle beboerne kommer til å kjøre ut i Hønengaten i rushen, de kommer til å velge Parkgata og andre sidegater som ikke er egnet for gjennomfartstrafikk og som allerede har en høy trafikkbelastning på gitte tidspunkt.

Politikernes ansvar

Det er politikernes ansvar å tenke helhetlig og trekke riktige beslutninger, det er ikke i utbyggerns interesse. De tenker naturligvis kortsiktig profittjag. Ledige tomter ønskes punktregulert og utbygd, det er lyden av klingende mynt som trigger.

I dette tilfellet skor en utbygger seg kraftig på omkringliggende naboer. Er det riktig at vi skal miste sol, tape store verdier og få mer støy og fullt innsyn i vårt private liv?

Ringerike kommune må ikke være de profittmaksimerende utbyggernes nyttige idioter. Nå har vi tid til å trekke pusten og gjøre Hønefoss til den attraktive småbyen den kan bli. Vi ønsker mer enn gjerne å være gode ambassadører for en by vi har blitt glade i. Fremtiden ligger foran oss. Enn så lenge nyter vi de siste soltråler i stillhet på frokostterrasen. Kanskje for siste gang? 3. oktober skal dette prosjektet opp til 1. gangs politisk behandling i hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.