Jens E. Fjeld: Tomter til begjær, tomter til besvær

FORFALL: Hønengaten 44 har vært vurdert til å ha høy verneverdi, men huset har forfalt så mye at fylkeskommunen ikke har motsatt seg riving. Foto: Pål Tr. Mannsverk

FORFALL: Hønengaten 44 har vært vurdert til å ha høy verneverdi, men huset har forfalt så mye at fylkeskommunen ikke har motsatt seg riving. Foto: Pål Tr. Mannsverk

Artikkelen er over 2 år gammel

– For oss ser det ut for at det har gått litt fort i svingene, og vært gjort formelle saksbehandlerfeil, skriver Jens E. Fjeld i Nordsia Vel i dette leserinnlegget om Hønengata 40 – 44.

DEL

LeserinnleggDet er en velforenings plikt å være en aktiv del av det som skjer innen dets område. Stå på lag med innbyggerne, og påse at saker vs. kommunen skjer i samsvar med gjeldende lover og regler.

Foreningen fikk i 2017 flere henvendelser fra innbyggere i Parkgata/ Hønengata om det som skjer med den planlagte utbyggingen av Hønengata 40–44. Saken har også tidligere vært omtalt i Ringerikes Blad.

Vi har kikket på saken, og for oss ser det ut for at det har gått litt fort i svingene, og vært gjort formelle saksbehandlerfeil. Vi ønsker derfor å bringe denne saken til torgs, før annen gangs behandling og med vedtak er gjort som ikke lar seg reversere.

I november ble naboer invitert til åpen dialog hos kommunen uten at saken ble løst. Bryter kommunen med prinsippet og punktregulerer, i stedet for å forholde seg til en helhetlig regulerings og fortettingsplan?

Jens E. Fjeld

Noe av det som det er blitt stilt spørsmål til er;

1. Hvorfor er det ikke gjort støymålinger på østsiden av Hønengata? (Ref. støykart i dokumentene)

2. Hvorfor rive verneverdige hus? Ref. fylkesmannens tidligere innsigelser.

3. Hva skjedde med Hønengata 26, som er kommunens eget hus? Hvorfor kjører kommunen igjennom egne prosjekter uten en validering?

4, Har det foregått en hestehandel? Hvorfor ble uenigheten i bystyresalen løst med en «timeout» på gangen midt i 1.-gangs behandling? Kan det indikere en «hestehandel på kammerset»? Vi bare spør.

5, Er trafikkgrunnlaget for Parkgata beregnet feil? Målinger gjort av beboere viser opptil 80 biler/time i morgenrushet, i tidsrommet når barn går til skolen.

Mange tar denne snarveien til lyskrysset, da trafikken lett stopper opp i Hønengata! Dette er fire ganger høyere enn offentlige tellinger som ligger til grunn i dokumentene.

6. Hva med utnyttelsesgraden vs. estimert tomteareal? Kommunen har «tatt» halvparten av veibanen i Hønengata inn i sin beregning av tomtestørrelsen.

7. Hva med inn og utkjøring til tomtene? Er den forsvarlig vs. barns sikkerhet?

8. Hva med at fylkeskommunen ikke kunne anbefale omregulering?

9. Protester. Er protester og merknader fra naboene, og innsigelser fra fylkeskommunen tatt til følge?

LES OGSÅ:

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags