Jan-Erik Borgen: Vi trenger et mer moderne veisystem i Hønefoss

Hønefoss vokser jevnt og trutt, og var oppe i 15.438 innbyggere ved nyttår.

Hønefoss vokser jevnt og trutt, og var oppe i 15.438 innbyggere ved nyttår. Foto:

Av

Ringvei rundt byen, slik at man får flere alternativer for inn- og utkjøring i sentrum, er noe av det Jan-Erik Borgen tar til orde for i dette leserinnlegget.

DEL

LeserinnleggKnut Holter vil ha bro over til Hønengata. Tanken er riktig, men dette er for sent med utbyggingen av området ved elvebredden. Bro her ville ødelegge hele området ved elva.

Jeg er enig i at byen trenger flere broer, og at byen trenger utbygging av veinettet. En kan ikke doble innbyggertallet uten å følge opp med utbygging av infrastruktur.

Jan-Erik Borgen

Hønefoss

Ringvei

Kommunen driver jo med ny byplan, og jeg håper mer moderne veisystem er med her. Det burde vært bygget en ringvei rundt byen med forbindelse med bro til Eikli, Schjongstangen, Øvre Hønengata, via Molvald, og i tunnel under Rabba.

Da kunne en velge ut-/innkjøring til sentrum, og områdene rundt, fra flere steder, og ikke stå i kø, med bare én mulighet for å komme til byen.

Parkering

Ved å legge strategisk plasserte parkeringsplasser i tilknytning til denne ringveien, og la bybussen kjøre hyppige runder her og inn til sentrum, ville flere bruke denne – parkeringsplasser hvor det var gratis eller billig å stå!

En må evne å legge til rette for bruk av byområder, ikke bare lage så mange hindringer, eller la det bli så dyrt, at folk ikke gidder å komme. 

Bilen har blitt en del av vår hverdag, og forsvinner ikke. Men det må legges til rette for både gående, syklende og biler.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags