Angående klaging og syting fra Nordsia

Petersøya Utsikt mot Glatved og Nordsida

Petersøya Utsikt mot Glatved og Nordsida Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

– Vi føler at Terje Bårdseng retter baker for smed, og kommer med lite veloverveide uttalelser, skriver Jens E. Fjeld i Nordsia Vel.

DEL

MeningerTerje Bårdseng klaget sin nød på «Direkte linje» her forleden over at folk på Nordsida syter og klager for mye.

For velforeningens del har vi klare vedtekter og målsettinger;

Våre vedtatte formål er å jobbe for medlemmenes felles interesse i området, og virke for stedets kulturelle, sosiale og fysiske miljø, og beboernes trivsel og sikkerhet. Vi ble dannet for blant annet å være et samarbeidsorgan i den rivende utviklingen som skjer både innen vårt definerte område, og tilstøtende områder.

Jens E. Fjeld

Nordsia Vel

Med den utviklingen som skjer med økende press på politikere fra utbyggere og byplanleggere har vi en intensjon om å være en konstruktiv medspiller. Vi ønsker å ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre offentlige instanser. Vi er en demokratisk partipolitisk og religiøst uavhengig organisasjon.

Vi føler at Bårdseng retter baker for smed, og kommer med lite veloverveide uttalelser.

Når det gjelder St. Hanshaugen(e) er det kommunens ansvar i forhold til den testamentariske gaven det i sin tid var fra familien Lagesen. Vi har hatt saken høyt på vår dagsorden, og fikk kommunen til å foreta en opprydning. Dette var imidlertid ikke nok, og vi vil forfølge saken nøye for å se hvilke klausuler som påhviler testamentet.

Når han i tillegg uttaler seg på vegne av Hovsengas Venner, går han langt over streken for sitt mandat. Jeg fikk en telefon fra venneforeningen etter innlegget som var bestyrtet over hans uttalelse. Noe han har i ettertid beklaget ovenfor Hovsenga.

Vi har god dialog med Hovsengas Venner, og vil fortsatt ha et nært samarbeid.

Med hilsen Nordsia Vel v/Jens E. Fjeld, sekretær

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags