Har kommunen et forklaringsproblem? | Arild Myrmel

Hønefoss Skole

Hønefoss Skole Foto:

Av
DEL

MeningerFor en tid tilbake stilte jeg spørsmålet «Hvor mye er det vi ikke får vite i skolesaken» i et leserbrev.

Innlegget handlet om en e-post fra Rambøll til Ringerike kommune mandag 3. juni 2019, som kommunen i flere omganger uberettiget nektet meg innsyn i.

Etter medhold hos Fylkesmannen fikk jeg til slutt e-posten, mer enn 60 dager etter opprinnelig innsynsbegjæring. E-posten viste, så langt jeg er kjent med, den første kalkylen til Rambøll for å sette i stand Hønefoss skole. Prislapp 50 millioner.

e-poster

I tillegg fulgte det med 2 andre e-poster: Den ene fra tirsdag 4. juni 2019, hvor det framgikk at kostnaden var økt til 105–120 millioner kroner. Den andre var en e-post fra Rambøll til kommunen.

Denne var datert 22. november, altså tre dager etter at jeg fikk medhold hos Fylkesmannen på innsyn.

E-posten fra 22. november inneholdt en forklaring fra Rambøll til kommunen på hvorfor kostnadene ved å rehabilitere skolen ble mer enn doblet fra mandag ettermiddag (3. juni) til tirsdag morgen (4. juni).

Jeg hadde ikke bedt om en slik forklaring, men forstår at kommunen kunne kjenne på et forklaringsbehov.

Skjedde mye

Ut fra forklaringen må det mellom 15.30 mandag og 09.30 tirsdag ha skjedd svært mye:

1. Kommunen har gjennomgått tallene fra Rambøll. De har kommet fram til at de er mangelfulle og konkludert med at bestillingen må utvides.

2. Det har vært en telefonsamtale mellom kommunen og Rambøll, der kommunen har utvidet bestillingen ut over det Rambøll med bakgrunn i oppdragsbeskrivelsen har priset (uten at tillegget er presisert).

3. Rambøll har etter dette innkalt andre ressurser. Etter sparring med disse om kostnader i tilsvarende prosjekter, har Rambøll kommet med et nytt anslag – som ligger på mer enn det dobbelte.

Purret

Jeg stusset på forklaringen og ba derfor kommunen om innsyn i fakturaene fra Rambøll, for å få et inntrykk av hva Rambøll hadde gjort mellom de to e-postene.

Jeg fikk ikke svar, purret på manglende svar, som heller ikke ble besvart.

Jeg sendte da klage til Fylkesmannen på manglende innsyn. 30 dager etter opprinnelig innsyn i fakturaene, fikk jeg svar fra kommunen. Jeg fikk kopi av alle fakturaene, bortsett fra for den måneden hvor de ovennevnte e-postene var sendt – altså juni. Jeg måtte derfor etterlyse juni-fakturaen før jeg fikk den.

Slik jeg tolker fakturaene ble det gjort fint lite mellom de to e-postene.

LES OGSÅ: Er det asbest på Hønefoss skole?

Konsulenten som hadde utarbeidet kalkylen 3. juni, og ført timer for det, hadde ingen fakturerbare timer for oppdrag på Hønefoss skole dagen etter (4. juni). Det var da den andre e-posten med dobling av kostnadene ble sendt. Ingen andre konsulenter hadde fakturerbare timer for arbeid med Hønefoss skole den 3. juni.

To timers befaring

4. juni har to konsulenter fakturert for to timer forberedelse til befaring dagen etter.

For meg framstår det som at forklaringen i e-posten fra 22. november, om at det var gjennomført arbeid mellom 3. og 4. juni, ikke medfører riktighet.

Det virker underlig at nytt prisestimat, sendt bare timer etter det første, ikke kommenterer den betydelige forskjellen og ikke refererer til e-posten fra dagen før.

Oppdraget til Rambøll het «Hønefoss barneskole – mulighetsstudie oppgradering tek17» og oppdragsbeskrivelsen lyder «bygningsmessig og teknisk vurdering av mulighetene for å oppgradere Hønefoss barneskole til dagens krav».

Dette lå til grunn for estimatet Rambøll ga 3. juni. Hvilken tilleggsbestilling gjorde kommunen utover dette? Og hva var grunnlaget for at kommunen mente at mer omfattende arbeider var nødvendig?

At tilleggsbestillingen ikke er dokumentert, at fakturaene ikke viser at det er brukt tid på et arbeid som konkluderte med en høyere sum og at eksistensen til det første prisanslaget (3. juni) ble forsøkt holdt skjult, er et tillitsproblem uansett hvordan man vrir og vender på dette.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags