Gå til sidens hovedinnhold

Olav Relling: Terje Andersen fortjener ubetinget honnør og ros

Artikkelen er over 4 år gammel

– Dersom ansatte sin rett til å ytre seg om kritiske forhold i offentlig sektor blir for mye begrenset, kan viktige opplysninger gå tapt, skriver Olav Relling i dette innlegget.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Terje Andersen som er talefør skribent har nylig ytret seg i lokalavisa sin debattspalte om omgjøring av den grønne hagen ved Hønefoss sykehjem til parkeringsplass for besøkende og kommuneansatte.

Andersen fortjener ubetinget honnør og ros for sitt engasjement i saken. I sitt debattinnlegg kommer han også med betraktninger og refleksjoner om muligheten for ansatte til å ytre seg i det offentlige rom, eksempelvis i lokalavisa.

Vi har også hatt en reportasje i Ringerikes Blad, der ansatte ved areal- og byplankontoret av rådmannen nærmest har blitt omtalt som inkompetente. Uttalelsene til verneombudet ved etaten kan tyde på at rådmannen har unnlatt å gå tjenestevei nedover i systemet, før han forelegger saken for politikerne (hans overordnede).

Jeg tillater meg å ha sympati med de ansatte ved areal-og byplankontoret for at at de går tjenestevei og må bruke verneombudet ved etaten for å få rådmannen til å forstå alvoret i situasjonen med vanskelige samarbeidsforhold oppad i kommunesystemet.

Olav Relling

Styremedlem, Ringerike Venstre

 

Det er mye som tyder på at retten til å ytre seg om kritikkverdige forhold eksternt og internt ikke er godt nok forankret innen offentlig sektor.

I en undersøkelse gjengitt av Aftenposten for noen år siden viste det seg at to av tre skoleledere/rektorer i mindre, liten eller ingen grad har aksept for at de kan uttale seg kritisk til prioriteringer innen skole-og utdanningspolitikken.

I en Trøndelagskommune ble en rektor som engasjerte seg mot en ikkelovpålagt kommunal oppgave truet med oppsigelse av rådmannen. En fastlege i Nordland som kritiserte mangel på sykehjemsplasser fikk beskjed av kommunen at det ikke var adgang til å bruke mediene for å påvirke beslutninger.

Dersom ansatte sin rett til å ytre seg om kritiske forhold i offentlig sektor blir for mye begrenset, kan viktige opplysninger gå tapt. Det gjelder for lærere, barnehageansatte, hjelpepleiere, helsefagarbeidere, sykepleiere, leger osv. som sier fra. De jobber også i virksomheter som forvalter fellesgoder fra barnehageplasser til sykehjemsplasser. Det er disse som jobber tettest på brukere av kommunale tjenester, som allmenheten kan ha behov for å vite noe om. Det er også en grunnlovsfestet rett (paragraf 100) å kunne si fra.

Til slutt:

I en forskningsstudie «Status for ytringsfrihet» er det konkludert med at ytringsfriheten er under sterkt press, spesielt i offentlig sektor.

LES TIDLIGERE SAKER:

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.