Vi har allerede erstattet Hønefoss skole | Tor Magnus Bording

IKKE SKOLE: – Landemerket kan jo bestå, bare ikke som barneskole nå, skriver Tor Magnus Bording.

IKKE SKOLE: – Landemerket kan jo bestå, bare ikke som barneskole nå, skriver Tor Magnus Bording. Foto:

Av

I dette leserinnlegget tar Tor Magnus Bording til orde for å legge ned Hønefoss skole. Han viser til at Benterud skole allerede er bygd, og til høsten åpner Ullerål skole.

DEL

LeserbrevFor meg er det underlig at debatten rundt Hønefoss skole fortsatt handler om hvor mye det koster å renovere de gamle bygningene.

LES OGSÅ: Barnas beste – ikke et nytt moment i skolesaken? | Tove Mette Pedersen (V)

Som foresatt med barn på to av kommunens skoler, lærer ved en tredje og som innbygger som ønsker at kommunen bruker fellesskapets penger på en vettug måte, er det uforståelig at man i det hele tatt diskuterer videre drift på en skole som allerede er erstattet av to splitter nye skoler.

Unødvendig kostnad

Uansett hvor mye eller lite det koster å pusse opp, uansett om det koster 3 eller 6 millioner mer i året å drive skolen, så er det en unødvendig kostnad.

Pengene må tas fra de andre skolene i kommunen. De vokser ikke på trær. Det er lærere, materiell, SFO, vedlikehold og drift ved Vang, Ullerål, Benterud, Helgerud, Veien, Hallingby, Nes, Sokna Tyristrand, Haugsbygd, Veienmarka og Hov som må lide for at noen foresatte ved Hønefoss ikke ønsker at deres barn får litt lenger skolevei og noen gamle elever som lar nostalgien vinne.

Lang skolevei?

Hva som anses som lang skolevei er nedfelt i opplæringslovens §7.1. Om vi skal omgå lovverket for elevene som gikk på Hønefoss skole, hva da med elevene som bor andre steder i kommunen som må gå like langt?

Er det så mye farligere skolevei fra Vesterntangen enn det er fra Tolpinrud til Benterud eller Veien?

Sikker skolevei langs Hønengata må jo på plass uansett. Det er det samme om elever må gå sørover til Hønefoss eller nordover til Ullerål skole.

Om man sier at Hønengata er så farlig at skoleelever ikke kan ferdes langs den, så sier man også at alle elevene som bor på østsiden må busses over til Ullerål og Hov dersom noe ikke gjøres.

Har rett til å kjempe

Jeg skjønner at noen foresatte synes det er vanskelig nå i overgangen til nye skoler. Jeg forstår at de kjemper. Det er deres rett. Men politikerne i kommunen representerer oss alle. De er valgt for å ta beslutninger på vegne av alle. Ikke noen få.

Ja, kanskje trenger vi en ny skole om ti år. Kanskje lengre tid. Hvorfor det er hogd i stein at den skal ligge der Hønefoss skole ligger i dag, forstår jeg ikke.

Når det blir aktuelt

Mulig skolen bør ligge mot Støalandet, på Tolpinrud eller ved sykehuset? Den vurderingen må komme når det eventuelt blir aktuelt og man ser i hvilken retning byen vokser.

Det hjelper heller ikke på en god prosess at byens lokalavis er så til de grader er tendensiøs og ensidig.

Flagget sin fane

Men Ringerikes Blad flagget sin fane, og la alle forestillinger om nøytralitet til side i Øyvind Liens innlegg 3. februar. Det var kanskje like greit.

La nå Hønefoss skole få en ny renessanse. Bygningene kan jo bevares. Landemerket bestå. Bare ikke som barneskole nå.

Enig eller uenig? Si det her!

LES OGSÅ: Flere antakelser om Hønefoss skole | Arild Myrmel

LES OGSÅ: Ikke grunnlag for å behandle Hønefoss skole på nytt | Kommunestyregruppen for Ringerike Høyre

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags