KrF sviktet barna, barnefamiliene og egen ideologi | Tore Snildal

SKOLEVEI: Det ligger inne flere tiltak langs Hønengata i tiltaksplanen fra kommunen.

SKOLEVEI: Det ligger inne flere tiltak langs Hønengata i tiltaksplanen fra kommunen. Foto:

Av
DEL

MeningerKommunestyrerepresentanten til barne- og familiepartiet KrF sviktet barna og barnefamiliene under kommunestyrets behandling av skolesaken.

LES OGSÅ: Jevnt og dramatisk i kommunestyret – Magnus (Frp) avgjorde Hønefoss skole-saken

Han uttalte fra talerstolen at de hadde behov for å være troverdige, at de setter familien først og at det i skolesaken ikke var begått lovbrudd, at alle vedtak var lovlig fattet, og at barna skulle få gå på en ny og moderne skole.

Sikret flertall imot

Han sikret flertallet for at man ikke skulle ta et hvileskjær for å se på saken på nytt i lys av kritikken som har framkommet fra Viken kommunerevisjon.

Skjønte han at det var det voteringen handlet om?

Voteringen i dette møtet handlet ikke om hvor barna skal gå på skole, eller hvilken skole, eller hvorvidt barna fortjener nye eller gamle læringslokaler, men om man rett og slett skulle si seg villige til å se på saken på nytt.

Bakgrunn som lærer

Beslutningen om å legge ned Hønefoss skole, og investere om lag 800 millioner kroner i to nye barneskoler, er fattet på bakgrunn av at den da relativt nyansatte rådmannen Tore Isaksen, som har bakgrunn som lærer, tilbake i 2014 sammen med to kommunalsjefer, synset seg fram til hva de trodde det ville koste å rehabilitere Hønefoss skole.

Ja, du leste riktig. De synset. De antok. De estimerte. De gjettet.

Rådmannens rehabiliteringssynsing i 2014 skjedde mens kommunen fortsatt var underlagt statlig økonomisk kontroll i ROBEK.

Allikevel er alle politiske vedtak om barneskoleutbygging og ny skolestruktur i Ringerike fattet på bakgrunn av rådmannens prissynsing. Min påstand er at politiske vedtak er tilpasset slik at de passer med rådmannens estimat. Historien vil vise oss hvor klokt det har vært.

Uklokt

Jesu korsfestelse var også et lovlig fattet vedtak. Om det var det moralsk riktige vedtaket er et annet spørsmål.

For kommunestyrerepresentanten til KrF betydde det heller ikke noe at kommunen har brutt prinsippet om nærskoler, at barn har rett til å gå på sin nærmeste skole, eller at kommunen har ignorert barnekonvensjonens bestemmelse om at barn har rett til å bli hørt og bli tatt på alvor.

Sviktet barna

For ham var det viktigere å følge sine samarbeidspartnere i kommunestyret, og svikte barna og barnefamiliene. Har man et behov for «å være troverdige og setter familien først» og går til valg på KrF’s partiprogram synes det som en underlig prioritering.

KrF mener i sitt program at «skolen i større grad må tilpasses elevene», de vil «øke voksentettheten i skolen», de vil «gi spesialpedagogisk hjelp til elever med særlige behov».

Dette rimer ikke med kommunens bebudede «omstilling» (les: nedbemanning i antallet lærere og ansatte i Ringeriksskolene) når man åpner Ullerål skole i august 2020.

Avgjørende

Når man sitter på vippen i kommunestyret og har mulighet til å avgjøre kommunens politikk til fordel for sitt eget partiprogram, så er det nærliggende å tro at KrFs beslutning er forankret i andre verdier. Verdier man ikke nødvendigvis forventer av noen kommunestyrerepresentanter, og særlig ikke fra det partiet.

LES OGSÅ: Totalt uforståelig å legge ned skolen | Knut Voreland (Sp)

Svik er som kjent et ømfintlig og vel omtalt tema i de kretser, det samme er det å svike de svake for å styrke seg selv.

Er det ikke slik at man skal ikke søke sitt eget beste, men man skal søke andres beste? Er det verdt å vinne hele verden om prisen er at man taper sin sjel?

Mulig tok frykten for å erklæres «politisk død» av sine samarbeidspartnere overhånd. Da kan vi berolige med at for å kunne erklæres politisk død, så må man først være politisk levende.

Det begynner å bli krevende å tilgi de som ikke vet hva de gjør.

Tore Snildal, Hønefoss

- Ingen kommentar

Knut Stubben i Kristelig Folkeparti ønsker ikke å kommentere påstandene i Tore Snildals innlegg.

– Alltid avsetninger

Kommunikasjonssjef Mats Øieren i Ringerike kommune sier følgende:

Det er slik at på alle kommunale investeringsprosjekter blir det gjort avsetninger i budsjettet før investeringene starter. Den endelige rammen for prosjektet kjenner man når investeringsbeslutningen blir tatt.

Avsetningene blir gjort med bakgrunn i den kunnskapen man har om prosjektenes kostnader. Dette er kunnskap man blant annet har fra andre tilsvarende prosjekter andre steder.

Er det en ting det bygges og renoveres mye av i Norge så er det skoler. Dermed er prisen for dette godt kjent slik at man kan gjøre en avsetning tidlig i prosessen. Det viser seg også at dette vi våre tilfeller treffe veldig bra i forhold til hva størrelsen på den endelige investeringsbeslutningen blir.

Ut over dette har vi ingen ytterligere kommentarer til de spekulasjonene og påstandene som framsettes i innlegget.

Mats Øieren
Kommunikasjonssjef
Ringerike kommune

LES OGSÅ: Lars om de grove beskyldningene: – Skapte usikkerhet rundt min arbeidssituasjon

LES OSGÅ: Høyre benekter personangrep i skolesaken: – Vi har kritisert sak, ikke person

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags