Kan Hønefoss skole være aktuell som framtidig ungdomsskole? | Atle Olav Ljåstad

HELHET: Atle Olav Ljåstad mener det er behov for en helhetlig plan for skolene.

HELHET: Atle Olav Ljåstad mener det er behov for en helhetlig plan for skolene. Foto:

Av
DEL

MeningerDet er på tide med en ny, fremtidsrettet plan for alle Ringeriksskolene med tanke på elevtallsutvikling, skolekapasitet, behov for vedlikehold og behov for oppjustering av opptaksområder.

Saken om Hønefoss skole, men også saken om Hov ungdomsskoleskole, bør utredes på nytt, og da ut fra en slik helhetsplan.

Det blir alvorlig feil å utarbeide plan kun for en enkelt skole uten at dette vurderes og inngår i en plan for Ringeriksskolene.

I så fall kan det få svært uheldige konsekvenser for kommuneøkonomien og dermed for driften av skolene på Ringerike og deres elever og ansatte.

Hvordan ivareta?

Spørsmålene til politikerne blir da: Hvordan ivareta Hønefoss skole på best mulig måte, og ut fra en samlet plan for Ringeriksskolene?

Er bygging av ny Hov skole utredet grundig nok ut fra en slik samlet plan, og er det tatt hensyn til en forventet betydelig elevtallsøkning på ungdomstrinnet i sentrum og i sentrumsnære områder?

Vil det være en framtidsrettet løsning å gjøre om Hønefoss skole til byskole for ungdomstrinnet?

Kan en spare millionutgifter ved å la være å bygge ny Hov ungdomsskole og heller bruke disse pengene til å bygge ut og utbedre Hønefoss skole og flytte Hov-elevene dit?

Verneverdig og flott

Kan det å gjøre om Hønefoss til byskole for ungdomstrinnet være beste og sikreste løsning for å ivareta den verneverdige og flotte Hønefoss skole?

Er alternativet å la Hønefoss skole stå ubrukt i årene framover, og i verste fall risikere å forfalle og bli revet?

Enig eller uenig? Si det her!

LES OGSÅ: Jevnt og dramatisk i kommunestyret – Magnus (Frp) avgjorde Hønefoss skole-saken

LES OGSÅ: Vi har allerede erstattet Hønefoss skole | Tor Magnus Bording


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags