Imponerende resultater i medarbeiderundersøkelse | Arild Myrmel

Arild Myrmel

Arild Myrmel Foto:

Av
DEL

Meninger Ringerike kommune har 10 offentlige barneskoler. På samtlige skoler gjennomføres den samme medarbeiderundersøkelsen utarbeidet blant annet av Kommunenes sentralforbund, hvor følgende 10 faktorer måles:

1. Oppgavemotivasjon (indre motivasjon) - motivasjon for selve oppgavene
2. Mestringstro - tiltro til egen jobbkompetanse
3. Opplevd selvstendighet (autonomi) – opplevd tillit og mulighet til å jobbe selvstendig
4. Bruk av kompetanse (kompetansemobilisering) – opplevd bruk av egen kompetanse
5. Mestringsorientert ledelse - ledelse med vekt på å gjøre medarbeiderne best mulig ut fra sine forutsetninger
6. Rolleklarhet – tydelig kommuniserte forventninger
7. Relevant kompetanseutvikling
8. Fleksibilitetsvilje – villighet til å være fleksibel på jobb
9. Mestringsklima - kultur for å samarbeide og gjøre hverandre gode
10. Nyttemotivasjon (prososial motivasjon) – ønske om å bidra til nytte og måloppnåelse for andre.

De 10 faktorene som måles, er viktige innsatsfaktorer for å oppnå organisasjonens mål og kvalitet på tjenestene.

200 kommuner

Undersøkelsen er anerkjent og brukes av mer enn 200 kommuner - og gir derfor ett godt sammenligningsgrunnlag opp mot andre kommuner for å se hvordan Ringeriksskolen ligger an.

For samtlige barneskoler på Ringerike foreligger det nå resultater fra undersøkelsen som ble sluttført i desember 2019.

LES OGSÅ: Rådmann Tore Isaksen refses i skolerapport: – Ble ikke lagt nok vekt på barnas beste

Jeg har sett på tallene og vil trekke frem de særdeles gledelige resultatene for Hønefoss skole:

Hønefoss skole er bedre enn snittet for Ringerikeskolene på 9 av 10 faktorer.

Hønefoss skole har best resultat i Ringerike på 5 av 10 faktorer (på 1 av de 5 faktorene deler de førsteplassen med Helgerud og Nes).

Bedre enn gjennomsnittet

Hønefoss skole scorer bedre enn landsgjennomsnittet på 7 av 10 faktorer. Hønefoss skole hadde et sykefravær på 2,1 prosent i 3. kvartal 2019. Imponerende!

Jeg har gått noen runder med meg selv, med tanke på om jeg skulle presentere resultatene for de to andre sentrumsskolene.

Jeg nøyer meg med å si at resultatene for disse to er svært dyster lesning og jeg oppfordrer politikere til å sette seg mer inn i resultatene for disse og hva som ligger bak tallene.

Scorer dårlig samlet sett

Ringeriksskolen samlet sett scorer dårligere enn landsgjennomsnittet på 6 av 10 faktorer i medarbeiderundersøkelsen, og tangerer landssnittet på de 4 andre. Følgende skoler på Ringerike scorer samlet sett godt: Helgerud, Hønefoss, Nes, Vang og Veien.

Jeg ber politikerne tenke seg godt om når de skal vurdere Hønefoss skoles fremtid på nytt.

Enig eller uenig? Si det her!

LES OGSÅ: Oppklaringer knyttet til Hønefoss skole | Mats Øieren

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags