Flere antakelser om Hønefoss skole | Arild Myrmel

Arild Myrmel

Arild Myrmel Foto:

Av
DEL

MeningerAvdelingsleder for teknisk forvaltning problematiserer i Hovedutvalget for oppvekst og kultur 13.11.2019 at det er mye asbest i luftekanalene på skolen og at det vil være dyrt å fjerne dette.

Selv om det i Rambøll-rapporten står at «det kunne på befaringsdagen se ut som om at avtrekkskanalene som samles på loftet går i eternittrør med asbest», fremstår avdelingsleders problematisering rundt dette som overdrevet og konstruert.

Når det gjelder ventilasjonen, så kan den se ut til å være original fra byggeår. Hovedbygget med tilbygg ble fullført i henholdsvis 1890 og 1924.

Som en kuriositet kan det nevnes at man ser litt av lufteanlegget på et klassebilde fra 1928, som henger på skolen i dag.

Neppe asbest

Asbest ble introdusert i Norge som byggemateriale fra 1920-tallet, men det var først vanlig i bruk fra slutten av 40-tallet. Det er derfor lite trolig at det ble benyttet asbest i skolens luftekanaler utover eventuelle reparasjoner, siden asbest var lite utbredt selv da den nyeste delen av gamlebygget ble bygd.

Eternittrør, som det henvises til i Rambøll-rapporten, ble produsert ved Norsk eternittfabrikk fra 1950. Å installere slike rør i eksiterende anlegg med vertikale og horisontale luftekanaler ville være en umulighet, om en ikke skulle rive det eksisterende lufteanlegget. Og hvorfor skulle de gjøre det?

For å avdekke om noe inneholder asbest må du ta prøver. Normalt vil slike prøver være en del av en miljøsaneringsrapport med opplysninger om hvor og hvilke prøver som er tatt, og hva resultatene av prøvene viser.

Saneringsrapport

Jeg har etterspurt kopi av eventuell miljøsaneringsrapport hvor det er naturlig at slik prøvetaking vil inngå, og har fått bekreftet av kommunen at det ikke er gjennomført noen miljøsaneringsrapport for Hønefoss skole. Det betyr at det ikke er analysert noen prøver, hvilket er nødvendig for å avdekke asbest.

Når det gjelder Rambølls påstand om at det kan se ut som at avtrekkskanalene som samles på loftet går i eternittrør, så klarer jeg ikke å forstå den.

Slike rør har ett utseende som skiller seg ut og det ville være lett å legge merke til slike på loftet. Riktignok finnes det ett rør som ser ut til å være eternittrør på loftet, men dette er ett rør som er lagret der. Det ligger fritt, uten å være tilkoblet noe anlegg.

Røret kan enkelt fjernes

Hvor lenge det har vært lagret på loftet vet en vel ikke. Uansett, røret kan enkelt fjernes ved å bære det ut. På trollmyra må det leveres inndekket i plast.

For meg blir derfor påstanden om eternittrør litt som å påstå at det er muggsopp i et bygg, fordi det er Blå Castello i kjøleskapet.

LES OSGÅ: Totalt uforståelig å legge ned skolen | Knut Voreland (Sp)

Og hvilket belegg avdelingsleder har for å problematisere asbest i gamlebyggene, når kommunen selv bekrefter at det ikke er gjennomført miljøsaneringsrapport, det er for meg en gåte.

Enig eller uenig? Si det her!


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags