Et forsinket folkemøte må gi klare svar | Øyvind Lien