Er det asbest på Hønefoss skole?

PRINSIPPER: Hele skolesaken handler nå om økonomi, vilje og prinsipper, hevder lærere i dette innlegget.

PRINSIPPER: Hele skolesaken handler nå om økonomi, vilje og prinsipper, hevder lærere i dette innlegget. Foto:

Av

Hvem av politikerne tør å ta den rette avgjørelsen for barna, og vise at de tar barna på alvor, at de hører, ser dem og vil dem vel?

DEL

MeningerSvar til Arnulf Breines Vik, kommende skolebarns far og kommunalt ansatt. Observatør for bygg og drift for kommunen.

På personalrommet på Hønefoss skole satte vi kaffen litt i halsen da vi leste innlegget den 27.01.2020.

LES OGSÅ: Barna trenger en helt ny skole – hvorfor er det så vanskelig å forstå?

Mannen med ansvar for skolebygg skriver at det er asbest på arbeidsplassen og skolen vår. Dette er kunnskap han sitter på, og som blir formidlet til oss via et leserinnlegg i lokalavisen.

Først må vi spørre, er det andre skoler i kommunen hvor driftsansvarlig kjenner til at det finnes asbest?

Og vi håper da virkelig at man fjerner dette umiddelbart og informerer de berørte på en ordentlig måte omgående. Om dette stemmer, må det ryddes opp snarest.

Det er barna det dreier seg om

Videre skriver han at han mener vi skyver barna foran, i en sak vedrørende nedleggelse av skolen.

Vi tillater oss å spørre om hva han mener med det. Saken gjelder elever og hvor de skal tilbringe skoleårene sine. Det er skolebarna det er snakk om. For oss som jobber med barna så var det akkurat deres reaksjon på skolenedleggelse og skolebytte som ble en tankevekker og som vekket engasjementet hos oss.

Vi voksne er fortsatt ansatt i Ringerike kommune, og er mest sannsynlig sikret jobb uansett om det blir nedleggelse eller ikke. Det er ikke oss voksne det gjelder, men elevene våre på Hønefoss skole.

Alle elever har rett til et trygt og godt læringsmiljø. Vi har et godt læringsmiljø som styrker elevenes faglig og sosiale utvikling. Det er ikke bygningene i seg selv som fremmer dette, men hvordan undervisningen og kreativiteten gjennomføres.

Har vi kommet dit at alt må være nytt og moderne og at skolene må være like for å fremme læring hos barn?

Inneklimaet

Hønefoss skoles inneklima er blitt sentralt i debatten om skolens framtid. Vi ser at vi har utfordringer med luften. Her har vi måtte innarbeide gode lufterutiner til enhver tid. Vi kjenner oss ikke igjen i omtalen gymsalen vår får i lokalavisen. Gymsalen er i bruk alle undervisningstimer hele skoleuken på Hønefoss. Den benyttes til ulike aktiviteter på ettermiddager og i helger. Og utvilsomt har perioder med dårlig vedlikehold gitt spor i vår gymsal og skolebygg.

Videre kan vi vise til at luftkvaliteten i skolegården og nærmiljøet er tilfredsstillende og god. Vi har fantastiske uteområder som ofte blir benyttet av elevene.

Vi opplever at vi jobber i et godt og funksjonelt skolebygg. Vi benytter mange gode grupperom, store undervisningsrom, samt flere spesialrom. Personalrommet er et samlingspunkt for hele skolen hvor mange ivrige pedagogiske samtaler finner sted.
Det er allerede investert en god sum penger til dette skolebygget.

Utbedringer er gjort innvendig og utvendig. Dette har etter Rambøll-rapporten gitt et godt utgangspunkt for videre rehabilitering for et tilfredsstillende og funksjonelt skolebygg.

Nåværende skolebygg gir oss muligheter til å drive et godt pedagogisk arbeid i alle fag. Tilpasset undervisning er helt sentralt og viktig hos oss.

Lite mobbing

Dokumentasjon viser til at elevene ved Hønefoss skole scorer høyt faglig og sosialt. Her er det lite mobbing og konflikter. Selvfølgelig trenger Hønefoss skoles elever en rehabilitert bygning, vi unner dem det. Det er hjertelig velkomment når det er Hønefoss skole sin tur.

Hvor mye har politikerne i Ringerike kommune tatt hensyn til elevene ved Hønefoss skole når det gjelder elevenes psykososiale helse og trivsel? På Hønefoss i dag er det rundt 35 elever på trinnet, men plass til mange flere, og til alle som ønsker å gå på Hønefoss skole.

Der blir elevene blir sett og hørt, og psykososialt miljø er i fokus. Noe som danner et godt grunnlag for motivasjon og læring.

Avslutningsvis ser vi at det bare er å sette inn busser. Er det så lett da skolebarnas undervisningstid varierer? Buss er vel også en utgiftspost, og det fratar mange elever en muligheter til å gå til skolen.

Vilje og prinsipper

Våre tanker er nå at hele skolesaken handler om økonomi, vilje og prinsipp. Hvem av politikerne tør å ta den rette avgjørelsen for barna, og vise at de tar barna på alvor, at de hører, ser dem og vil dem vel?

Og som det framkommer i leserinnlegget, om innbyggertallet økes til ønsket 40.000 er det helt klart at det vil mangle skoleplasser i området veldig snart.

Enig eller uenig? Si det her!


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags