En emosjonell debatt om skolen | Jan B. Fossum

GOD BESLUTNING? Det foreligger et knapt flertallsvedtak om nedleggelse av skolen, men uten at man vet hva bygningene og utearealet skal brukes til etterpå, skriver Jan B. Fossum.

GOD BESLUTNING? Det foreligger et knapt flertallsvedtak om nedleggelse av skolen, men uten at man vet hva bygningene og utearealet skal brukes til etterpå, skriver Jan B. Fossum. Foto:

Av

Tilhengerne av nedleggelse av Hønefoss skole har en betydelig bevisbyrde for at dette er en god beslutning for byen, mener Jan B. Fossum.

DEL

MeningerDet er faktisk vanskelig å forstå denne emosjonelt pregede debatten. Og all grunn til å frykte at ordførerens bebudede informasjonsmøte førstkommende torsdag neppe blir av det saklige slaget:

Det foreligger altså et knapt flertallsvedtak om nedleggelse av skolen som har vært undervisningsarena i veldig mange år, men uten at man vet hva bygningene og utearealet skal brukes til etterpå.

Samtidig er Hønefoss skole uomtvistelig en solid, staselig gammel bygning, oppført med et formål ethvert samfunn har høyt på prioriteringslisten.

Mer enn et hus

Men skolen er som kjent mye mer enn et hus med det siste i moderne klimaanlegg. Historiske tradisjoner er dessuten en viktig del av byens identitetsmarkører, som sammen med god formgiving er med på å binde generasjoner sammen.

Dette skal ikke avfeies som utdatert nostalgi – selv om driftsteknikere synes nytt utstyr er artig, politikerne liker monumenter de har deltatt i, og vedlikeholdsbransjen får en god og sikker inntektskilde.

Alle foreldre ønsker seg gode skoler og trygge skoleveier i rimelig nærhet av attraktive bomiljøer. «Trygghet» er imidlertid en subjektiv og sterkt følelsesladet affære.

Trafikkfeller

Selvsagt skal utpregede trafikkfeller fjernes, men ellers er opplæring i risiko og farer en del av tilpassing til livet, i tillegg til skolefagene.

Så vidt jeg vet har ingen barn omkommet eller blitt varig skadet i Norge på skoleveien i dette århundret, uten at det skal være en sovepute for ikke å medvirke til at barn og voksne unngår unødige bekymringer.

Jeg har vondt for å tro at ønsket om nedlegging skyldes prestisje. Til det er vedtaket for gammelt, og byplanen med alle dens forventninger om vekst i nær framtid er full av ulike løsninger til fellesskapstiltak.

Desto underligere blir det at kommuneadministrasjon og -politikere synes å kappes om å presentere rehabiliteringen av Hønefoss skole så kostbar som mulig.

I tillegg til nøktern bruk av offentlig midler, er det et ufravikelig krav at de ansvarliges innhenting av kostnadsoverslag kvalitetssikres og framstår som utvetydige, slik at velgerne får et ærlig bilde av realitetene i saken.

«Gode planer får gode penger» heter det. Og apropos: Hvis jeg skulle prioritere milliardene i InterCity-satsingen, så hadde jeg holdt en knapp på stedene med rimelig visshet for når, hvor og til hvilke kostnader avlasting av presset mot Oslogryta kan finne sted.

Tilhengerne av nedleggelse av Hønefoss skole har en betydelig bevisbyrde for at dette er en god beslutning for byen.

Selv er jeg ute av stand til å forstå at de er i nærheten av å redegjøre for sitt standpunkt på en overbevisende måte.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags