Nå haster det! | Nina Gabrielsen

- GRAVERENDE PROSESS: Nina Gabrielsen og sønnen Jesper Myrmel-Gabrielsen (7) brukte nesten en time da de prøvegikk Jespers framtidige skolevei Benterud skole.

- GRAVERENDE PROSESS: Nina Gabrielsen og sønnen Jesper Myrmel-Gabrielsen (7) brukte nesten en time da de prøvegikk Jespers framtidige skolevei Benterud skole. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

– Å lytte til befolkningen, i dette tilfellet foreldre, er ukjent for mange av politikerne i posisjonen, sier Nina Gabrielsen i dette innlegget.

DEL

MeningerNå haster det. Veldig! For rådmannen og posisjonen. Hva haster? Jo, å få fattet flest mulig beslutninger som sikrer nedleggelsen av Hønefoss skole. Og – å hindre at det kommer for dagen hvor graverende denne prosessen har vært.

For det er ikke greit når folkevalgte tar så lett på sitt ansvar at de velger å være uinformerte når beslutninger skal fattes. Det er allerede påpekt flere ganger de siste månedene at politikerne har vedtatt ny skolestruktur og endret skolegrenser på svært mangelfullt grunnlag. Dette er ikke noe sinte foreldre finner på.

LES OGSÅ: Foreldrene frykter for barnas sikkerhet: – Det blir for farlig å gå til skolen

Ønsker man å få dette bekreftet anbefaler jeg å ta en titt på web-opptak fra formannskapsmøte 19.06.2018, vedrørende prosjekt Ullerål skole (sak 94). Der sier politikere rett ut at de er for dårlig opplyst i saken, at det mangler utredninger og at de føler seg tvunget til å fatte et vedtak i overensstemmelse med rådmannens forslag.

Nina Gabrielsen

Forelder

Hønefoss

Politikere sier de er redde for at prosessen har kommet så langt at man kommer i erstatningskrav ovenfor entreprenøren, dersom man ikke vedtar forslaget i det aktuelle møtet. Graverende, ja, men sant.

LES OGSÅ: Hønefoss skoles framtid avgjøres i vår

Så kunne man håpe at dette, pluss den pågående debatten som har dreid seg om nettopp manglende grunnlag for beslutninger, kunne medført en bedre praksis. Den må vi nok se langt etter med den konstellasjonen vi har i dag, med Ap og Høyre i forsetet (og med rådmannens hånd på rattet).

På mandagens møte i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning (HMA) fikk vi et nytt skrekkeksempel. Da valgte politikerne å vedta rådmannens forslag til vedtak om sikring av skoleveien til Ullerål skole. Et vedtak som innebærer sikringstiltak på 7,2 prosent av det COWI har anbefalt – og som FAU (foreldrenes arbeidsutvalg) dagen før gikk ut i mediene og anbefalte på det sterkeste å ikke vedta.

LES OGSÅ: Småbarnsfar Lars er kritisk til skolevei-sikring: – Det handler om liv og helse

Å lytte til befolkningen, i dette tilfellet foreldre, er ukjent for mange av politikerne i posisjonen. Engasjement blir møtt med arroganse, ja til og med mistenkeliggjøring. Sånn sett er ikke vedtaket i HMA overraskende. I trafikksikringssaken vet vi at politikerne var blitt opplyst i saken, av FAU og av andre foreldre. Ikke av rådmannen, nei – tvert imot.

Rådmannen ga politikerne en særdeles misvisende redegjørelse i sin fremstilling av saken. Politikerne valgte å kjøre på i velkjent stil, og banket igjennom enda et vedtak som skal sikre gjennomføring av den planen de selv har stor tro på – men som mange nå har begynt å stille spørsmål ved.

Det har det vært påfallende stille fra administrasjonen. Eller, påfallende er det kanskje ikke – det er vel snarere svært behagelig at det er politikerne som må stå til ansvar for den situasjonen man nå har havnet i. En situasjon der det stilles spørsmål ved prosesser, beslutninger, egentlige agendaer, faktiske besparelser – eller i verste fall uvettig pengebruk som heller fører kommunen nærmere ROBEK enn lenger unna.

Hvis jeg var politiker ville jeg vendt meg mot administrasjonen og krevd en forklaring på hvorfor vi har havnet i en situasjon der mange, med rette, uttrykker misnøye med valgte løsninger.

Vi venter på en redegjørelse. Den tar tid. Kanskje gir den oss noen gode forklaringer? Kanskje ikke. Jeg for min del tror at i mangel på gode forklaringer, vil noen nå snart komme frem å si at på Hønefoss skole er det rett og slett livsfarlig. Den skolen er så helseskadelig at man egentlig kunne lagt ned på dagen. Selvfølgelig uten rot i fakta.

Men fakta er underordnet i Ringerike kommune. Og dette vil være nesten det eneste som gjør at man med god samvittighet kan ta fokus vekk fra graverende feil ved saken og likevel få folk til å tro det var klokt å handle som man har gjort.

Man finner sikkert en eller annen som kan si at erfaringsvis så er slike gamle bygg helseskadelige. Akkurat som at det erfaringsvis vil koste 250–300 millioner å rehabilitere skolen.

Hønefoss skole trenger oppgradering. Det er det ingen tvil om. Tidligere rapporter fra miljørettet helsevern viser imidlertid at det ikke er så store tiltak som skal til for å gjøre skolen godkjent. Det burde for lengst vært regnet ut hva dette ville kostet.

Det er ikke tillitvekkende dersom det er rådmannen som nå skal utrede muligheter for Hønefoss skole. Det vil nok fort ende med overskriften «Hønefoss skole er i en slik forfatning at den kunne vært stengt på dagen». Men som sagt – jeg ville ikke hatt så stor tillit til faktagrunnlaget et slik utsagn var bygget på.

Innlegget er forelagt Ringerike kommune, som ikke ønsker å kommentere.

Red.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags