Høyre er enig med Grefsrud | Dag Erik Henaug

HØNEFOSS SKOLE: Det er viktig at byplanen også ivaretar Hønefoss' historie og egenart, sier Dag Erik Henaug (H).

HØNEFOSS SKOLE: Det er viktig at byplanen også ivaretar Hønefoss' historie og egenart, sier Dag Erik Henaug (H). Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Det er stor grad av enighet mellom Hilde Grefsrud og Ringerike Høyre om hva Hønefoss skole og arealene rundt skal brukes til i framtiden, skriver Dag Erik Henaug.

DEL

MeningerDet er prisverdig av Hilde Grefsrud å starte dette initiativet på minsak.no, og at engasjementet er stort er det ingen tvil om. Sist jeg undersøkte hadde 1.131 personer skrevet under. «Kravet» for å reise det som sak er 300.

Overskriften er «Hønefoss skole: – Uten byskolen, ingen byplan», og i teksten under står det at «med veksten som ventes (nye innbyggere), må vi forutsette at skoleanlegget og tomten fortsatt skal brukes til undervisningsformål». Dette oppfatter jeg som det viktigste poenget i initiativet.

LES OGSÅ: Hilde startet underskriftskampanje: Nå må nedleggelsen av Hønefoss skole behandles på nytt

Dag Erik Henaug

Ordførerkandidat for Ringerike Høyre

I høringsperioden sendte Ringerike Høyre et eget innspill til byplanen. Der sier vi under kapittelet «Byens historie og egenart»:

Det er viktig at byplanen også ivaretar Hønefoss historie og egenart. Det betyr at signalbygg og bymiljøet innenfor plangrensen må bygge på eksisterende bygningsmasse, spesielt der den er bevarings- eller verneverdig. Et vellykket eksempel på dette er det gamle fengselet, som både er en grønn lunge og et samlingssted med kulturaktiviteter.

Viktige andre eksempler kan være:

– Hønefoss skole og arealet rundt bør reguleres slik at ev. framtidig skoledrift kan sikres.

– Bymiljøene på Søndre og Nordre Torv videreføres.

– Andre bymiljø- og bygninger som bærere av historie og egenart, men også fossen som byens historiske startpunkt.

Det synes derfor for meg som om det er stor grad av enighet mellom Hilde Grefsrud og Ringerike Høyre om hva Hønefoss skole og arealene rundt skal brukes til i framtiden.

Det er for øvrig satt i gang et prosjekt for å kartlegge den fysiske tilstanden til Hønefoss skole. Arbeidet utføres av Rambøll. Først skal det undersøkes om bygningen tåler nødvendig ombygging mtp. murkvalitet osv. Hvis konklusjonen er at bygningen tåler å bli bygget om, vil det bli utarbeidet en ny rapport om hva det vil koste å oppgradere skolebygningen til dagens krav.

LES OGSÅ:

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags