Hønefoss skole og debatteknikk | Jan B. Fossum

Av
DEL

MeningerAlle arbeider i egeninteressen. Det gjelder også politikere. Et demokratisk problem oppstår imidlertid når noen vegrer seg for å vurdere en sak på nytt – enten fordi det oppleves å tape ansikt, eller det er andre enn de offisielle begrunnelser som er bestemmende for hvilket standpunkt man lander på.

Heldigvis har vi et system i landet som til en viss grad kan røyke ut hvilke hensyn og verdier som vektlegges i en beslutningsprosess, som kan avdekke hvilke motiver makthaverne legger til grunn, og der de berørte kan gjøre seg opp en mening om hvem og hva som tilgodeses.

LES OGSÅ: Høyre, hva er det egentlig dere prøver å si? | Linda Nordgård

Når beslutninger ikke kan omgjøres etter at de er vedtatt og gjennomført, er det selvsagt viktig at alle framtidige konsekvenser og verdier blir nøye vurdert og prioritert – også fordi langsiktig tenkning og hensyn til andre bør være en del av egeninteressen.

Høyres polemiske stil i synet på Hønefoss skole gir i så måte grunn til bekymring. Hva som er en «moderne skole som oppfyller dagens krav» beror på øynene som ser. Hva vi VET er at:

– Kravene til luftkvalitet i store bygg uansett er en faglig sterk utfordring. Høye kostnader er ingen garanti for et ønsket resultat, samtidig som driftskostnader (serviceavtaler) gjør at årlige vedlikeholdsbudsjetter jevnlig må oppjusteres.

– Sammenligningen med avgjørelser i privat sektor er misvisende. Det er langt enklere å bruke andres (skatte) penger uten personlig risiko.

– Hønefoss skole utvilsomt ligger på byens fineste (og dyreste) tomt. Mange investorer ser gjerne i ren økonomisk egeninteresse en høyere – kortsiktig – avkastning enn skolebruk. Og alle har en berettiget tro på økt etterspørsel i Ringerike.

– Hønefoss skole er en staselig bygning med historisk sus i harmoni med uteareal og omgivelser. Den signaliserer respekt for kunnskap og prioritering av framtidens samfunnsmedlemmer.

– Høyres verdikonservative grunnsyn burde tilsi erkjennelse av at en god skole ikke automatisk er ensbetydende med «spesialrom og gode arbeidsforhold for elever og lærere».

LES OGSÅ: Foreldrene fortjener ros, ikke ris

Det er trist dersom vedtaket om nedleggelse av Hønefoss skole skal føre til et alternativ som føyer seg inn blant de altfor mange nyoppførte grå, digre, kostbare, institusjonspregede, firkantede skolebygg i landet, uten at dette synes å gjenspeiles i økt undervisningskvalitet eller læringsglede.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags