Foreldrene fortjener ros, ikke ris

Av
DEL

LeserbrevRingerike Høyre bør se nærmere på egen retorikk, når de kritiserer foreldrene i Hønefoss skolesaken slik de gjør i innlegget « Påstandene om Hønefoss skole og Heggen barnehage er uakseptable og uten rot i virkeligheten» den 14.11.2019. Jeg mener det er ufint å gå i strupen på foreldrene på denne måten.

Selv om rådmannen og administrasjonen i en kommune gjør godt og solid arbeid i de fleste saker, kan det gjøres feil også av dem.

Jeg mener dette er sakens kjerne, og at det er dette foreldrene løfter fram og kritiserer.

LES OGSÅ: Tilsvar fra Lindstøl og Endrerud: – Vi har før spurt om det er en fryktkultur i Ringerike kommune og vi blir ikke mer beroliget av dette

Foreldrene stiller spørsmål ved prosessen, saksgangen og utredningsarbeidet i forkant av vedtaket om nedleggelse av Hønefoss skole i 2014. Noe de er i sin fulle rett til å gjøre.

Jeg opplever at foreldrene etterspør en grundig nytte- og kostnadsanalyse, der alle fakta om Hønefoss skole kommer på bordet.

LES OGSÅ: Skremmende fra Høyre om ytringsfrihet i Ringerike

Det store engasjementet i saken, fra foreldre og andre berørte parter, tyder på at mange ikke opplever seg tilstrekkelig lyttet til, involvert eller hørt i saken om Hønefoss skole.

Utdanningsdirektoratet presiserer nettopp betydningen av at spørsmål om skolenedleggelser og skolekretsgrenser blir tilstrekkelig opplyst og klarlagt i forkant, for å sikre forsvarlig saksbehandling (Udir-2-2018).

LES OGSÅ: Et demokratisk problem?

Det er ikke greit å bruke ufine ytringsformer og hersketeknikker i den offentlige debatten, verken av menigmann eller av politikere. Men i saker som denne, hvor det er mange følelser i sving, mener jeg politikerne bør være mer rause i møte med kommunens innbyggere.

Det handler tross alt om barna deres. Og hva er mer naturlig enn at foreldre kjemper for ungenes lovmessige rett til en nærskole og trygge skoleveier?

Foreldrene i saken om Hønefoss skole fortjener etter mitt syn ros, og ikke ris, for engasjementet sitt og det store arbeidet de legger ned i noe de tror på. Hva som blir resultatet til slutt, etter at kommunerevisjonen har vurdert forvaltningsprosessen i saken, gjenstår å se.

LES OGSÅ: Vi mangler tillit til kommunens skolevei-sikring | Torgeir Dølerud (Ullerål skole) og Nina Gabrielsen (Hønefoss skole)

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags