– Lytt til rektorene, men ta vare på Hønefoss skole

Av

– Det er helt uvanlig at rektorene i Ringerike går samlet ut på denne måten, mener eksrektor Atle Olav Ljåstad i dette leserinnlegget.

DEL

LeserbrevJeg støtter fullt ut innspillet fra rektorene på Ringerike. Det er helt uvanlig at de går ut samlet på denne måten, men det viser også at de er alvorlig bekymret for skoleøkonomien som er stram nok fra før, om ikke den skal bli redusert som følge av store kommunale investeringer, blant annet på fortsatt drift og rehabilitering av Hønefoss skole som barneskole.

Kommunen har allerede brukt betydelige midler på byskolene Ullerål og Benterud for å dekke behovet på barnetrinnet i hvert fall i ti år framover, ifølge prognosene.

Jeg ønsker likevel å ta vare på og videreføre Hønefoss skole som det viktige signalbygget det er for byen. I verste fall kan den bli stående tom og forfalle i flere år, for til slutt å bli revet.

Løsningen mener jeg er å gjøre om Hønefoss skole om til ungdomsskole, og la den erstatte vedtatt utbygging av Hov ungdomsskole.

Investeringene til ny Hov ungdomsskole kan i stedet benyttes til å restaurere og få en topp moderne Hønefoss skole som ungdomsskole.

Forholdene ligger utmerket godt til rette for dette både med hensyn til beliggenhet, utearealer og utvidelsesmuligheter. Lignende restaurering av eldre skolebygg er gjort med utmerket resultat andre steder.

NY DEBATT: Tidligere rektor Atle Olav Ljåstad mener kommunen bør droppe ny ungdomsskole på Hov og heller ruste opp Hønefoss skole til å bli en ny ungdomsskole.

NY DEBATT: Tidligere rektor Atle Olav Ljåstad mener kommunen bør droppe ny ungdomsskole på Hov og heller ruste opp Hønefoss skole til å bli en ny ungdomsskole. Foto:

Ved en slik løsning oppnår en å videreføre og ivareta den flotte og ærverdige Hønefoss skole, løse utfordringene med ny ungdomsskole og dessuten unngå for store økonomiske løft for kommunen med uheldige økonomiske konsekvenser for driften av Ringeriksskolene!

Håper kommunens politikere og administrasjon er villige til å lytte til innspillene fra et samlet rektorkollegium, men også til seriøst å legge utbyggingsplanene på Hov til side og få utredet alternativet med å gjøre om Hønefoss skole til ungdomsskole.


Atle Olav Ljåstad
tidligere rektor ved Helgerud skole

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags