Barnas beste – ikke et nytt moment i skolesaken? | Tove Mette Pedersen (V)

Ber politikerne stille seg på barnas side og tale deres sak!

Ber politikerne stille seg på barnas side og tale deres sak! Foto:

Av
DEL

Meninger I artikkelen «Ingen nye momenter» i Ringerikes Blad hevder Runar Johansen (H) at det ikke har kommet fram nye momenter i saken om Hønefoss skole.

Viken kommunerevisjon har nylig påpekt at Ringerike kommune i for liten grad tok hensyn til barnas beste da vedtaket om skolenedleggelse ble fattet i 2014.

Barnets beste er et grunnleggende prinsipp i Barnekonvensjonen (1989), som har vært en del av norsk lov siden 2003.

Barna alltid først

Barnekonvensjonen understreker at barnets beste alltid skal komme først i alle situasjoner. Konvensjonen framhever at barn har rett til å si sin mening, til å bli hørt og tatt på alvor, og at barn er like mye verdt som voksne.

Utdanningsdirektoratet presiserer at kommunen plikter å vurdere hva som er barnets beste i saker om skolenedleggelser og kretsgrenser, og viser nettopp til barnekonvensjonen.

Kommunerevisjonens kritikk betyr i praksis at Ringerike kommune i saksbehandlingen har krenket barns rettigheter, noe som er et brudd på FNs menneskerettigheter og norsk lov. Dette er alvorlig, og et faktum som alle ansvarlige lokalpolitikere må ta innover seg.

Vekt bak ordene

Politikere som ellers uttaler at de stiller seg på barnas side og taler barnas sak, har nå en gyllen mulighet til å legge vekt bak ordene sine:

Sørg for at det blir flertall i kommunestyret 6. februar for å behandle saken om Hønefoss skole på nytt, slik kontrollutvalget anbefaler og ber om!

Tove Mette Pedersen
Ringerike Venstre
Lokallagsleder

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken