Umulig å få svar på det man spør om? | Arild Myrmel

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Hvorfor skal det være så vanskelig å få svar på hva som skal til for at Hønefoss skole skal bli godkjent etter miljørettet helsevern? Det burde ikke være vanskelig.

DEL

Meninger Kommunens tilsynsmyndighet gjennomførte tilsyn i henhold til miljørettet helsevern ved årsskiftet 2017/2018. Det ble konstatert avvik på følgende områder; luftkvalitet og manglende lufterutiner. Spørsmålet om hva som skal til for at skolen kan godkjennes, burde jo besvares med hva som skal til for å få lukket akkurat disse avvikene. Verken mer eller mindre.

Det ser imidlertid ut til å være helt uinteressant for rådmannen å få klarhet i nettopp dette.

Syv dager før kommunevalget la rådmannen fram notatet: «Utfyllende svar på grunngitt spørsmål om godkjenning av Hønefoss skole i henhold til miljørettet helsevern».

Dette notatet omhandler langt mer enn det å lukke avvik og oppnå godkjenning. Det viser seg til og med at Rambøll, som lagde grunnlaget for rådmannens notat, ikke har fått informasjon fra kommunen på hvilke avvik som faktisk foreligger.

Dette er kanskje forklaringen på hvorfor avvik knyttet til luftkvalitet og lufterutiner har blitt til rivning og bygging av ny gymsal, oppføring av nytt tilfluktsrom, gjennomgående oppgradering av skolen til TEK17 og 18,8 millioner til oppgradering av uteområdet.

Det som strengt tatt burde ha vært en kostnad på noen få millioner knyttet til installasjon av et ventilasjonsanlegg, spretter med rekordfart opp til 145 millioner.

Ja, sånn kan det gå, når konsulenter jobber i «blinde» på en todagers frist og kommunen har en rådmann som gjør alt han makter for å få dette til å bli så dyrt som mulig.

Rambøll har selv påpekt i en tidligere rapport (av 17. juni) at de ikke fikk tilsendt noe av det grunnlagsmaterialet de ba om. Direkte sitert fra Rambøll-rapport: «Det ble etterspurt mer detaljerte byggtekniske tegninger, service-/kontrollrapporter, tilsynsrapporter, branntegninger osv. Det lyktes ikke oppdragsgiver (les: kommunen) å framskaffe noe av dette».

Jeg spurte rådmannen om hva Rambøll hadde fått oversendt av dokumentasjon for å utarbeide den siste rapporten. Kommunen sendte meg da tilsynsrapporter fra 2015 og 2018 – underforstått at det var dette som var oversendt til Rambøll.

Klok av skade ønsket jeg imidlertid ytterligere forsikring om at Rambøll faktisk hadde fått disse rapportene. Da jeg ba om å få oversendt kopi av e-posten fra kommunen til Rambøll, hvor disse to tilsynsrapportene skulle vært vedlagt, fikk jeg til svar: ««Svaret på det du etterspør er at dette (les: tilstandsrapportene) ikke ble oversendt».

Det kan nevnes at notatet til rådmannen avviker fra Rambøll-notatet på flere punkter. Årsaken til dette skyldes antakelig at rådmannens notat var skrevet 2. september, det vil si dagen før Rambøll-rapporten som ble utgitt 3. september.

For meg er det åpenbart at notatet til rådmannen ikke gir ««utfyllende svar på grunngitt spørsmål om godkjenning av Hønefoss skole i henhold til miljørettet helsevern».

Eller, utfyllende er det vel i aller høyeste grad, men det berører faktisk ikke kjernen. Når det er skolens inneluft avvikene omhandler, så må man kunne forvente at hvordan lukke avvikene omhandler nettopp dette.

Inneluften er imidlertid ikke nevnt med et ord i rådmannens notat – og akkurat den «forglemmelsen» taler vel strengt tatt for seg selv!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken