Til Høyre: Sak og fakta, takk!

HETSER: – Det er sterkt å bebreide når folkevalgte politikere hetser engasjerte samfunnsdebattanter, skriver Hilde Grefsrud og Knut Fure i dette innlegget, og viser til at engasjementet er stort blant annet rundt Hønefoss skole.

HETSER: – Det er sterkt å bebreide når folkevalgte politikere hetser engasjerte samfunnsdebattanter, skriver Hilde Grefsrud og Knut Fure i dette innlegget, og viser til at engasjementet er stort blant annet rundt Hønefoss skole. Foto:

Av

Det er sterkt å bebreide når folkevalgte politikere hetser engasjerte samfunnsdebattanter, skriver Hilde Grefsrud og Knut Fure.

DEL

Meninger Ringerike Høyre hadde 14. november et leserinnlegg som bryter med de fleste spilleregler for et lokaldemokrati. Innlegget er skrevet under av kommunestyrerepresentant Lise Bye Jøntvedt, gruppeleder Runar Johansen og Høyres partileder Nils Helle.

LES OGSÅ: Skremmende fra Høyre om ytringsfrihet i Ringerike

Flere saker vekker stort engasjement i Ringerike: Hønefoss skole, Petersøya og bygging av høyhus på Tippen, er mange innbyggere opptatt av. Det gjenspeiles i årets valgoppslutning og ikke minst i det lokale valgresultatet.

Strategiske valg

Til felles har disse sakene at de må sees i lys av langsiktighet og strategiske valg for ringerikssamfunnet. De handler om identitet og byutvikling, oppvekstvilkår for barn og unge, og framtidig vekst som fremmer bærekraftsmål, klima og folkehelse.

Folk flest uttrykker gjennom disse sakene et ønske om å bli lyttet til i større grad. Innbyggerne ber om å bli tidlig og tett involvert, at folkevalgte tar ombudsrollen sin på alvor, og at prosesser er gode og ryddige.

Fakta og kunnskap er basis for diskusjonen, også i valgåret 2019. Meninger kan være sterke, meninger kan være ulike, men i en form som gir mulighet til å forstå og respektere hverandre.

Høyre bryter med en saklig og opplyst debattkultur. Partiets leserinnlegg mistenkeliggjør navngitte enkeltpersoners motiver, kunnskapsnivå og forståelse.

LES OGSÅ: Et demokratisk problem?

Det er sterkt å bebreide når folkevalgte politikere hetser engasjerte samfunnsdebattanter, med og uten tilknytning til Hønefoss skole, som er kritiske til tidligere vedtak og beslutningsgrunnlag. Det må være lov å stille kritiske spørsmål til politiske avgjørelser og rette oppmerksomhet på alternative løsninger, uten å bli hengt ut på denne måten.

Høyres innlegg oser av maktarroganse og personangrep mot mennesker som ikke deler deres meningsytringer.

Folkevalgte må lytte

Folkevalgte i Ringerike må lytte og stå i dialog, også mellom valg. I et inkluderende folkestyre blir innbyggerne sett og hørt. Skal lokaldemokratiet fungere, forutsetter det at administrasjon og politikere grundig setter seg inn i, reelt vurderer og tar hensyn til innspill, kommentarer og forslag som kommer fra borgere og velgere.

LES OGSÅ: Foreldrene fortjener ros, ikke ris

Kommuneloven slår fast at et levende lokaldemokrati forutsetter aktiv innbyggerdeltakelse. Hvordan stiller Høyres samarbeidspartier seg til partiets syn?

Grunnlovens § 100 slår ikke bare fast prinsippet om allmenn ytringsfrihet og offentlighet i norsk forvaltning. Den slår også fast at offentlige myndigheter skal legge til rette for en åpen og opplyst samfunnsdebatt.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags