– Feil påstander om romkapasitet ved Hønefoss skole

GOD NOK: - Jeg stusser veldig på kommunens kapasitetsberegning, skriver Arild Myrmel.

GOD NOK: - Jeg stusser veldig på kommunens kapasitetsberegning, skriver Arild Myrmel. Foto:

Av

– At det er få grupperom på Hønefoss skole er en vits, hevder Arild Myrmel i dette leserinnlegget.

DEL

LeserbrevKommunikasjonssjefen i Ringerike kommune uttaler at det i den offentlige debatten omkring Hønefoss skole har framkommet en rekke påstander som ikke medfører riktighet.

Flere av de såkalte påstandene kommer nok fra meg. Jeg vil snu det hele på hodet og si at; ja – det har framkommet en rekke feilaktige påstander, men disse er nok først og fremst presentert av administrasjonen selv.

Jeg vil her ta for meg eksempel nummer to:

Både i Rambøll-rapporten fra 17.6.2019 og i administrasjonens orienteringer blir det problematisert at Hønefoss skole vil være for liten til å være en 2-parallell skole etter installasjon av lufteanlegg.

Blant annet av kommunalsjef for teknisk, kultur og idrett i orienteringssaken i kommunestyret 12.12.2019, hvor hun opplyser at Hønefoss skole har 14 klasserom og at det er vanskelig å organisere og gjennomføre undervisning etter nye pedagogiske plattformer fordi det er lite tilleggsareal, blant annet når det gjelder grupperom.

Kommunalsjefen problematiserer at det vil være vanskelig å få til en 2-parallell skole etter en oppgradering, fordi noen av de 14 klasserommene må brukes til å etablere tekniske rom og sjakter, til økt garderobe- og toalettkapasitet, samt til grupperom.

For å si det forsiktig, så stusser jeg veldig på denne kapasitetsberegningen.

Det er veldig god romkapasitet på Hønefoss skole, med svært mye arealer som ikke er i bruk. Skolen ble opprinnelig bygd med 23 klasserom pluss heimkunnskapsrom. I tillegg er det 2 sløyd/formgivningsrom og SFO i kjelleren. Til en 2-parallell skole trengs det 14 klasserom.

I dag er 16 klasserom tilgjengelig som klasserom, men kun 14 brukes som klasserom – rett og slett fordi det ikke er behov for flere. Ergo er påstanden om at det bare er 14 klasserom direkte feil.

3 av de opprinnelige 23 klasserommene er gjort om til garderober med tilstøtende grupperom, og 4 av klasserommene har blitt gjort om til mindre rom ved at det er satt opp lettvegger. 3 av disse kan enkelt reetableres til klasserom ved at ikke-bærende lettvegger fjernes. Resultatet vil være 19 klasserom, ca. 10 grupperom, 2 sløydsaler og ett heimkunnskapsrom.

At det skulle gå med mer enn 5 klasserom (med størrelse fra 50 til 90 kvadratmeter) og x-antall grupperom for å få på plass brede luftekanaler, teknisk rom og noen toaletter, det synes jeg høres rart ut.

Det er klart at noen vil kunne si at romløsningene er begrensende og lite egnet for å bli en moderne og framtidsrettet skole. Men hva er egentlig moderne? I dag? I morgen? Det kan jo nevnes at både i Bergen og Oslo ser en på bevaring av gamle skoler som framtidsrettet.

Det er nesten ikke til å tro at kommunalsjefen kan stå og problematisere så innstendig om kapasitetsproblematikk ved Hønefoss skole. Og at det er få grupperom er jo faktisk en vits.

Det er nesten så jeg tror at hun (og flere andre som uttaler seg i administrasjonen) ikke har vært på Hønefoss skole. Så lite kunnskap har de faktisk, om en del av det de uttaler seg om.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags