Behov for avlastningsvei mellom Hønefoss og Haugsbygd | Geir Aspheim

AVLASTNING: En avlastningstrasé  mellom Eikli og  Sætrang vil avlaste bytrafikken, mener Geir Aspheim.

AVLASTNING: En avlastningstrasé mellom Eikli og Sætrang vil avlaste bytrafikken, mener Geir Aspheim. Foto:

Av

Geir Aspheim har flere forslag til trafikale forbedringer.

DEL

MeningerDet har i årenes løp vært mye skrevet og sagt om trafikkforholdene og fremkommeligheten i Hønefoss. Noe må gjøres, og det bør vurderes flere muligheter.

Det burde være mulig å anlegge en rundkjøring der Gigstads vei munner ut i Osloveien, videreføre denne veien mellom Eikli skole og Toyota (gamle Isberg) med bro over Storelva.

LES OGSÅ: Se grepene som forandrer Hønefoss: – Køene kan forsvinne

Ny bru

Videre ruste opp Ringeriksgata forbi stadion og anlegge enda en bru over Storelva til Støalandet.

LES OGSÅ: Alle innfartsveiene har fått nytt nummer: Se oversikten!

Derfra oppgrader Kragstadveien og videreføre denne for sammenkobling med Sætrangsgata på et passende punkt, oppgradere denne veien og koble den på en rundkjøring der Klekkenveien og Fløytingen møtes ved Sætrang.

LES OGSÅ:

E16 Eggemoen - Nymoen

E16 Nymoen–Eggemoen er en strekning på ca. syv kilometer. Etter utbygging vil strekningen bli inntil tre kilometer kortere.

På dagens strekning passerer trafikantene Eggemobakkene som har en stigning på 9 prosent. Trafikkforholdene opp bakken er tidvis uforutsigbare. Spesielt kan forholdene være vanskelige vinterstid.

En ny forbindelse mellom Nymoen/Hensmoen og Eggemoen vil inngå som en del av ringveg rundt Hønefoss og inngå som en del av en ring 4 utenom Oslo. Når vegen er bygget vil også Hønefoss sentrum avlastes for gjennomgangstrafikk som er en stor belastning på lokalmiljøet. Gjennom Hønefoss er det tidvis store fremkommelighetsproblemer. En god forbindelse rundt Hønefoss vil også kunne medføre at trafikken på fv. 241 mellom Norderhov og Jevnaker bli redusert.

Med en slik ny forbindelse vil mange oppleve at det blir enklere og lettere forbindelse for trafikk øst-vest på E16 og rv7/rv. 35, enn å kjøre om Oslo.

Kilde: Statens vegvesen

Dette vil utvilsomt redusere gjennomgangstrafikken og avlaste trafikken gjennom Kongens gate og området rundt Vesterntangen og Nordsida betraktelig, samt lette adkomsten til og fra Klekken og Haugsbygd.

Noen utfordringer

Det vil selvsagt by på utfordringer å framføre en slik vei, men det gjør det jo med alle veiprosjekter.

Jeg mener denne løsningen bør vurderes av dem som planlegger for å se om det er gjennomførbart.

Enig eller uenig? Si det her!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags