Flere har ytret ønske om at kirken bør komme med en offisiell unnskyldning til alle homofile fordi disse har vært nektet vielse i kirken (fra skapelsen av fram til 1. februar 2017).

Men, mange som har tillit til Bibelen, forventer også en unnskyldning fra kirken fordi den nå har gått på tvers av Guds klare ord. Burde ikke en slik unnskyldning til kristenfolket være mer relevant med tanke på vår 1000-årige kristne arv? Paulus sier i Romerbrevet, at menn som forlot det naturlige samliv med kvinner og kvinner som byttet ut det naturlige samliv med et som er i strid med naturen, drev skammelig utukt og var fulle av umoral. «Du skal ikke ligge med en mann som en ligger med en kvinne, det er avskyelig» (3 Mos 18, 22).

Guds ord

Forstår ikke kirken hva Guds Ord sier? Er det ikke Bibelen som er kirkens norm?

Ingen kan oppheve, forandre eller legge noe til et gyldig testamente står det i Guds Ord. Det Jesus lærte oss mens Han levde, kan ikke noe menneske, selv ikke kirkens overordnede ugyldiggjøre eller forandre etter Jesu død. Er det ikke dette Den norske kirke nå har gjort ved å gi aksept for homofile ekteskap?

Barn i dag vokser opp med foreldre av samme kjønn, og muligheten er til stede for at ingen av dem er biologiske foreldre, tragisk. Kjønnet «hen», er noe nytt oppdiktet svada. Sterke krefter vil kristendommen til livs i dag. Ekteskapet og kjernefamilien/Guds skaperordning er ved å smuldre bort.

Følge Guds vilje

«Ikke enhver som sier Herre, Herre skal komme inn i himmelens rike, men den som gjør Min himmelske Fars vilje», Matt 7, 21. Det må være maktpåliggende for alle, i særdeleshet prester og biskoper som skal veilede og være et godt eksempel for folket, at man følger Guds vilje i alle sammenhenger. Man behøver ikke oppfattes som fordømmende selv om man advarer!

De som fastholder kristne verdier blir nå stemplet som gammeldags, intolerant og diskriminerende, etc. Det er disse som nå skal knebles. Vi er nå midt oppe i det store frafallet i kristenheten. Jesus sa: «Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner Skriftene». At det nå er gått 2000 år etter Kristus, hvor temaet dvs. vielse av homofile overhodet ikke har vært på tale, forteller sitt.

Ikke Kongens oppgave

Kongens humanistiske uttalelse om homofile og lesbiske som gikk sin seiersgang over hele kloden, var ikke bibelsk. Det burde ikke være Kongens oppgave å legalisere homofili. Han har tross alt vært kirkens høye beskytter i mange år, men hans utspill viser hvor liberal selv landets «øvrighet» er. Når nå også prinsessen, kongens datter, er blitt okkultismens høye beskytter i Norge, ja, da forstår man at også kongehuset dessverre er forført av tidsånden.

Så kjære ledere i Den norske kirke. Det er ingen skam å snu, og komme med en unnskyldning til kristenfolket i anledning det katastrofale vedtaket om vielse av homofile som ble iverksatt pga. flertallsbeslutninger, og ikke av et «så sier Herren».

Tragediene som rammer vår klode i tur og orden, ser alle ut til å slå sine gamle rekorder. Bibelen forteller at det vil bli en tid med katastrofer som aldri har hatt sin like (pga. menneskenes gudløshet) før Jesus kommer tilbake.

Ranveig Kristiansen