Nå er det kanskje på tide å ta til orde for at Hole-delen av Sollihøgda fortsatt bør være en del av Hole. Vi har i lengre tid fått lese at hele Sollihøgda bør inn i Bærum, uten at gode argumenter er lagt fram.

Blant personer som har sine røtter på Sollihøgda (slik som vi) er det mange røster som sier vi fortsatt bør tilhøre Hole. Bakgrunnen for dette standpunkt har med historie å gjøre samt at vi er fornøyd med det Hole vil gjøre her oppe.

Svein Solheim, Arvid Næss og Henning Skaret

Sollihøgda

 

Det er tross alt Hole som har holdt samfunnet oppe med utbygging av tomtefelt, etablering av barnehage og drift av kapellet. Personer med erfaring fra kommunens barnehager, skoler og eldreomsorg er viktig å lytte til. Disse har også en historie i Hole og et sosialt nettverk med andre i kommunen.

LES OGSÅ: Hole vil tape over 11 millioner kroner på å miste Sollihøgda 

Hole kommune ønsker å videreutvikle Sollihøgda med nye boområder som vi sårt trenger. Bærum nevner bare utbygging på Avtjerna (Skuidalen), som vi her oppe på toppen vel ikke regner som Sollihøgda. Den utbyggingen vil i liten grad gavne lokalsamfunnet på Sollihøgda.

Vi har en lang erfaring fra foreningsliv på Sollihøgda og prøver å holde liv våre lokale foreninger. I dette arbeidet har vi få problemer med at Sollihøgda er et delt samfunn. Det største problemet er at mange ikke ønsker å delta i sosiale sammenhenger!

La oss få de endringer som nå kommer på fylkesstruktur med nye Viken region. Problemet med valg av skolested i videregående skole og med offentlig transport vil da løses, mener vi.

Vårt opprop blir da: Hvorfor endre noe som fungerer!

LES OGSÅ: Lennart Hovland: Hole kommunes fantasiregnestykker