Har opposisjonen feilslått retorikk? | Rolf Novsett

Samfunnsengasjert Holeværing

Samfunnsengasjert Holeværing Foto:

Av

– Forsøket på å påføre Høyre, Sp og FrP et symbolsk tap sett i forhold til den skolepolitikken disse partiene står for, tror jeg både foreldre, skolens folk og velgerne vil avsløre, skriver Rolf Novsett.

DEL

MeningerPolitikk er et spill mellom mennesker som ønsker å delta i utvikling av vårt lokalsamfunn. Politikerne har et demokratisk maktgrunnlag som de har fått av sine velgere. I lokaldemokrati er det kommunestyret som avklarer hva representantene skal stå samlet bak. Her får vi også svar på om opposisjonens argumenter er overbevisende eller ikke.

I dette innlegget vil jeg redegjøre for skolepolitikken, eiendomsskatt, hva er hjemme, hvorfor nei til eiendomsskatt, frie inntekter, Hole kommune som arbeidsgiver og feilslåtte retorikk? Til slutt tekker jeg noen foreløpige konklusjoner.

Bred enighet

Skolepolitikken: Det er bred enighet om det meste i skolepolitikken hos partiene i Hole. Men det er ulike vurderinger av hva som er en god framgangsmåte for å komme dit vi vil. Opposisjonen har valgt å polarisere skolepolitikken. Det kan bidra til å skape kunstige motsetninger.

Opposisjonen vil gjøre skolepolitikk om til en diskusjon om gjeninnføring av eiendomsskatt i 2020. Kjenner vi velgerne rett så er det en dårlig strategi. Det vil kunne skape både splid og forvirring hos dem saken først og fremst angår – elevene, foreldrene og lærerne. I denne saken er det behov for å samle alle krefter som jobber for å løse de utfordringene vi står overfor. Da er det feil å skape kunstige motsetninger og trekke fagfolkene inn i en politisk ideologisk debatt om eiendomsskatt.

LES OGSÅ:

Eiendomsskatt: Kommunestyret vedtok 10.desember 2018 å avvikle eiendomsskatten. Derfor har vi ikke hatt eiendomsskatt i 2019. Gjeninnføring av denne skatten i 2020 er ikke løsningen på utfordringene knyttet til Hole ungdomsskole. Det burde opposisjonen ha innsett før de sparket i gang debatten. Oppkonstruerte konflikter med feil fokus kommer det sjelden noe godt ut av.

Ikke eiendomsskatt

Høyre, Senterpartiet og Fremskrittspartiet som har flertall i kommunestyret og flertallet av velgerne bak seg, ønsker ikke å gjeninnføre eiendomsskatt. Dette er både AP, SV og KrF klar over. Men vi kan stille spørsmål ved hvorfor MDG har valgt å gå i opposisjon. MDG er ikke på vippen. Opposisjonen er i mindretall i kommunestyret og kan derfor ikke presse fram et vedtak om gjeninnføring.

Hva er hjemme? Hjemme er der vi bor, lever og hører til. For familien er boligen også et låneobjekt og et spareobjekt, et viktig element i privatøkonomien, men bør den i tillegg bli et kommunalt skatteobjekt? Eiendomsskatten kan oppleves som en usosial skatt. Den skiller hverken på grunneiernes inntekter eller om vedkommende har gjeld på den eiendommen som beskattes. Det er ingen åpenbar fornuft i at vi skal betale skatt for en eiendom vi har kjøpt for penger vi allerede har skattet av og at det skal skje år etter år.

Eiendomsskatten fører til at vi i første rekke tenker økonomi - investering, markedsverdi og salgsverdi - om boligen vår. Når boligprisene stiger der du bor, får også din bolig en høyere verdi og eiendomsskatten øker. Du blir ikke rikere. Du skal ikke selge, men du må betale mer skatt på boligen din uten å ha gjort med den. Hvor rettferdig er det?

Hvorfor nei til gjeninnføring? Eiendomsskatten kan fungere som narkotika, kommunen får et avhengighetsforhold til den. Etter hvert vil kommunen bare ha mer og mer av denne skatten. For å motvirke en galopperende utvikling av eiendomsskatt har regjeringen nå satt et tak på 4 promille av eiendommens verdi. Med eiendomsskatt på toppen kan vi venne oss til et høyere forbruk enn hva som er nødvendig. Det ønsker ikke de partiene som er i posisjon i kommunestyret.

Frie inntekter i 2020

Hva med økonomien i Hole i 2020? Frie inntekter er midler kommunen «fritt kan disponere uten andre føringer fra staten enn gjeldende lover og regler». De frie inntektene består av skatteinntekter og rammetilskudd. Kommunedata viser til et anslag «frie inntekter» på 413.270.000 kroner til Hole kommune i 2020.

Det kan bety at budsjettet øker med 6 prosent fra 2019. Inflasjonen er ca. 2 prosent, og vi har null vekst i innbyggere. Vi kan slå fast at det ligger an til en robust økonomi uten eiendomsskatt

Hole kommune som arbeidsgiver - i Hole kommune er det totalt ca. 700 ansatte. Omgjort til årsverk er dette 526 årsverk. Skolesektoren har ca. 194 ansatte. Dette utgjør 138 årsverk. Ved Hole ungdomsskole er det ca. 32 faste årsverk fordelt på 45 ansatte. Av disse er det 22 årsverk lærerstillinger.

Posisjonspartiene i Hole mener at vi ikke bør venne oss til å bruke mer penger enn det vi har! I tillegg til å være opptatt av hvordan vi kan øke inntektene, bør vi også tenke gjennom hvordan vi kan senke utgiftene. I rådmannens forslag til budsjett for 2020 kommer disse synspunktene klart til uttrykk.

Det er ingen prinsipielle motsetninger mellom posisjonspartiene og administrasjonen i kommunen når det gjelder å videreføre en bærekraftig økonomi.

Ikke dårlig drevet

Noen vil kunne hevde at en dårlig drevet kommune kan falle for fristelsen til å lene seg på eiendomsskatten. Men Hole kommune er ikke en dårlig drevet kommune. Hole er en robust og selvstendig kommune med god kvalitet på sine velferdstjenester. Men vi kan bli enda bedre med tanke på å få mer ut av de ressursene vi har.

Feilslått retorikk – «Høyre-politikk koster Hole 60 millioner», sier opposisjonen. Forsøket på å påføre Høyre, Sp og FrP et symbolsk tap sett i forhold til den skolepolitikken disse partiene står for, tror jeg både foreldre, skolens folk og velgerne vil avsløre.

Opposisjonen mener at «Virkemidlet er gjeninnføring av moderat eiendomsskatt med sosial profil med høyt bunnfradrag». Eiendomsskatt er et system for omfordeling av økonomiske ressurser. Men er det ikke det som allerede skjer gjennom den skatten staten innkrever.

«Hole må framover, aldri tilbake!», sier opposisjonen. Vi kan få et inntrykk av at eiendomsskatt i inneværende kommunestyreperiode, er både viktig, riktig, nødvendig og rettferdig! MEN er den det?

Konklusjon - alle må vi ha et sted å bo. Eiendomsskatt frarøver oss noe av friheten ved å eie egen bolig. Den friheten vi så for oss da vi valgte å investere pengene våre i en bolig. Eiendomsskatt innebærer at kommunen forvalter en del av vår private økonomi. Er det det innbyggerne i Hole vil?

Nei til eiendomsskatt

Flertallet i kommunestyret har, på mandag denne uken, nok en gang markert nei til eiendomsskatt. Debatten i kommunestyret om utviklingen ved Hole ungdomsskole, som opposisjonen har valgt å polarisere, kommer først opp på nyåret.

Før dette møtet kan det hende at noen bør minne Ap om det slagordet de brukte i forbindelse med kommunevalget i september. «Hole trenger sterkere fellesskap!». MDG har en klar vinnersak i vår kommune når det gjelder «klima og miljø».

Men MDG kan ha rotet det til for seg selv ved å slutte seg til opposisjonen framfor å stå fritt. De burde heller ha lagt vekt på hvordan Hole kan «gjør(e) det lett å være miljøvennlig». Dette var det slagordet MDG gikk til valg på.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags