Vi skal ikke vinne valget med upassende beskrivelser | Anita Gomnæs (Sp)

VIL SNAKKE SAK, IKKE PERSON: Hole Senterparti ønsker ikke den valgte traseen for jernbanen, skriver Anita Gomnæs (Sp), og tar samtidig et oppgjør med "upassende beskrivelser" i debatten.

VIL SNAKKE SAK, IKKE PERSON: Hole Senterparti ønsker ikke den valgte traseen for jernbanen, skriver Anita Gomnæs (Sp), og tar samtidig et oppgjør med "upassende beskrivelser" i debatten. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Den senere tid har vi hørt sentrale politikere beskrive sine motstandere på en vulgær og upassende måte, skriver Anita Gomnæs på vegne av Hole senterparti.

DEL

MeningerDet nærmer seg valg og vi som ønsker å være med å forme vår kommune, er klare.

Hole Senterparti ønsker å sette sitt preg på politikken som skal være førende i kommunen, holde en ryddig og real valgkamp hvor vi fremmer våre saker – uten å snakke de andre partiene ned.

Valgkampen skal ikke være en plage for innbyggerne, men opplysning om hva vi vil jobbe for, gjennom pressen, via posten og på tre stands før valget.

Den senere tid har vi hørt sentrale politikere beskrive sine motstandere på en vulgær og upassende måte – på denne måten vil ikke vi vinne valget. Vi ønsker å gjøre en forskjell politisk og fremme Senterparti-politikk på flere områder.

Et av områdene som vil prege bygda vår er Ringeriksbanen og Ee16- fellesprosjektet/FR. 16. Her er det staten som har satt seg i førersetet og kommunene er i beste fall plassert i baksetet.

Hole Senterparti mener at vi på tross av dette, kan sette inn tiltak og ha meninger frem til anleggsmaskinen starter opp.

Å legge høyhastighets jernbane og høyhastighets vei i tilnærmet samme trase, er feil på flere måter. Inngripen i landskapet vil være ubegripelig stor. Sikkerheten er for lite belyst både i forhold til trafikkulykker og togavsporing.

Anita Gomnæs

Ordførerkandidat Hole Senterparti

I tillegge legges både vei og bane via Sandvika, som allerder har store trafikale utfordringer.

Hole Senterparti ønsker ikke den valgte traseen for jernbanen.

Vi skjønner at jernbane er klokt både miljømessig og for å løse innbyggernes behov for å komme seg raskt til Oslo, særlig i forhold til pendling, men vi har ikke tro på at den planlagte traseen løser dette.

Ved å ruste opp banen Hønefoss-Drammen-Oslo samt Hønefoss-Roa-Oslo og samtidig bygge tunnel under Krokskogen, ville avstand og tidsbrukt vært forbedret betraktelig.

Inngripen i natur og kulturlandskap vil også være mindre.

Vi vil da stå igjen med E16 som også vil berøre mange på en negativ måte, men langt mindre enn hvis begge deler utbygges i samme trase.

Det er viktig at vi som politikere kjemper for at våre innbyggere blir berørt i minst mulig grad, under og etter arbeidet.

Vi må stille krav enten det er kryss på Helgelandmoen, risikovurdert logistikk eller skjerming av eksisterende sykehjem, alternativt bygging av nytt.

Ingen med omsorgsbehov skal flyttes fra Hole på grunn av FR. 16.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags