Kommentar til  leserinnlegget fra Frp:

Tenkt om nestleder i Frp kunne se Hole kommunes økonomiske situasjon slik den er nå, og hvordan vi har klart å komme ut av Robek på kort tid. Dette har ansatte gjort på en fantastisk måte, samtidig som tjenestene har blitt utført på en mesterlig måte.

Ansatte i Hole kommune gjør en fantastisk jobb tross omstillinger i flere år.

Vi vet vi må investere stort i nær framtid, med det Frp mener så lurer jeg hvor lang tid tar det før vi er tilbake i Robek. Fagforbundet hadde møte med Frp for kun kort tid siden, der Nina Lauritzen også kunne informere om at Sollihøgda bør til Bærum.

Hva med de inntektene som kommunen da mister?

Une Kristin Selte

HTV/leder Fagforbundet Hole

Hole kommune