Arne Nævra kunne sett seg ut en mer nyttig oppgave enn å hjelpe til med å få ødelagt Hole | Kåre Bech

INKONSEKVENT: Det er inkonsekvent av Arne Nævra å tale varmt for Ringeriksbanen, mener Kåre Bech.

INKONSEKVENT: Det er inkonsekvent av Arne Nævra å tale varmt for Ringeriksbanen, mener Kåre Bech. Foto:

– Inkonsekvent, mener Kåre Bech.

DEL

MeningerI Ringerikes Blad 4. mai får Arne Nævra full oppvarting for sin 1. mai-tale i sitt syn på Ringeriksbanen. Det heter at kjærlighet gjør blind – et utsagn som like gjerne kan sies om politiske trosretninger.

Når ordføreren i Oslo, Raymond Johansen, sier seg glad for stopp for arbeidene med utvidelsen av E18, nevner han viktigere prosjekter for byen, så som Fornebubanen, sentrumstunnel for T-bane og ny Oslotunnel. (Ny Oslotunnel regnes som landets viktigste jernbanetiltak, antatt å kunne ferdigstilles tidligst 2032).

Dette er alle prosjekter som staten skal finansiere eller bidra økonomisk til. Enkeltvis har hvert av tiltakene høy nytteverdi, i motsetning til Ringeriksbanen, som i alle henseender vil sette Norgesrekord i kostnader, så vel bygningsmessige som i naturødeleggelser.

Den påståtte verdi av Ringeriksbanen gjennom Hole, vil til overmål erstattes av ny E16 og/eller en trase østover mot Jevnaker for så å tilknyttes Gjøvikbanen – en bane med usammenlignbart større potensial for utvikling enn en linje gjennom Hole. Godstrafikken skal uansett fortsatt følge Randsfjordbanen.

LES OGSÅ: - Politikere, ikke glem å rope på toget 

Glem ikke at Rustan og Avtjerna har falt ut som aktuelle for etablering av stasjon. Sundvollen gir heller ikke kundegrunnlag for stasjon og skortene rundt Sundvollen innbyr bare til mindre bebyggelse. Tilbake står at strekningen Sandvika – Hønefoss vil gå gjennom et tilnærmet folketomt område.

At en mann som Arne Nævra, med sin bakgrunn som talsmann for naturverdier, går så ivrig i kompaniskap med de samme kapitalinteressene han ellers ikke levner mye ære, kan bare forstås som en politisk inkonsekvens.

Som stortingsrepresentant kunne Arne Nævra sett seg ut en mer nyttig oppgave enn å hjelpe til med å få ødelagt Hole.

Kåre Bech

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags