Spørsmål og svar om Hole | Jan Ivar og Tone O. Jansen

Hole kommune: - Hole er særlig utsatt som «liten» kommune.

Hole kommune: - Hole er særlig utsatt som «liten» kommune. Foto:

Av

Flere begynner å bli spent på høstens kommunevalg. Selv de som vanligvis ikke er så engasjert i lokalvalg, stiller nå flere viktige spørsmål også i Ringerikes Blad.

DEL

MeningerRolf Novsett fra Hole vil den 15. juli heller svare og opplyse oss særlig om «samfunnsendringer» i Hole.

Hans pedagogiske leserinnlegg om «lokalpolitikk og kommunevalg» er et mesterstykke i kunsten objektiv valgbrosjyre fra tidlig 90-tall. Mange viktige saksfelt nevnes og til slutt på lista kommer «verdigrunnlag og styringssystemer».

Man kan si at i kommunepolitikken ser virkeligheten ulik ut, ut ifra hvor du står. «For det handler om et løpende engasjement og delaktighet i lokaldemokratiske prosesser. Dette gjelder både innbyggerne og politikere» skriver Novsett videre.

Vi synes dette er lite relevante svar på dagens utfordringer for Hole. Vi mener Novsett overvurderer muligheten til påvirkning spesielt for innbyggerne. Det har vi sett flere eksempler på.

Det er skumle planer for kommunene framover. Hole er særlig utsatt som «liten» kommune.

Gjennom tvangssammenslåinger, stadig dårligere kommuneøkonomi kombinert med flere pålagte oppgaver, skal småkommunene svekkes og disiplineres. Mange er derfor berettiget bekymret for de offentlige tilbudene lokalt – det er jo der vi lever våre liv.

Ofte har vi lett for å tenke på de politiske partiene og virkeligheten slik det fungerte på tidlig 90-tallet, før vi fikk EØS-avtalen. Men nå merker de fleste EU-reformenes negative virkninger og stadig flere EU-rettsakter og direktiver må vi underkaste oss.

Det er ikke rart at de fleste har liten kunnskap om hva som skjer med våre «styringssystemer» når realitetene blir unndratt offentligheten. Hvilke muligheter for valg av alternativer «verdigrunnlag og styringssystemer» har vi egentlig innenfor dette EØS-regimet? Og hva med Hjelmeng-utvalget nedsatt av regjeringen som vil berøre det meste som skjer i offentlig regi.

Velgerne og nye håpefulle folkevalgte er nok dessverre like uvitende om framtidens utfordringer etter svaret fra Rolf Novsett. Framover forventer vi som ønsker å ta stilling på et faktabasert grunnlag, at hele sannheten kommer fram – at alle sider av lokalpolitikken er med i valgkampen.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags