Når alvoret kaller! | Sindre Nørgaard

Av
DEL

Valg 2019: Debatt Hole Høyre kjører en sjarmoffensiv nå før valget. Jada, sikkert en del bra folk i det mannskapet også. Men med meritt bak seg for bare fire år siden som endte i kommunal konkurs, såkalt i ROBEK.

Partiet ristet fadesen ganske kjapt av seg, og vips ville heller ingen i partiet vedkjenne seg at det var gjort noen feil! Men eiendomsskatt kom, innført av Hole Høyre. Feilen lå selvsagt i en for liten buffer mot dårligere tider, og manglende vilje til rask omstilling når varsellysene blinket.

Den tidligere rådmannen fortalte eventyr helt til det smalt. Men sunne motforestillinger manglet i Høyre når krisen nærmet seg. Heldigvis er skatteinngangen i Hole over gjennomsnitt pr. innbygger i Norge, men omorganisering, og ikke minst hva den enkelte har bidratt med, har vært det viktigste bidraget. Jeg beundrer de ansatte og deres hverdag.

Alle kan trå feil som får økonomien til å vakle. Men hovedfeilen den gangen var at en godt voksen representant fra Hole Høyre påsto at det slett ikke var begått noen fei. Slikt har jeg liten respekt for, og rokker ved min tillit. Men allikevel, det blir lite mot den kommunereformen Hole var med på for to år siden.

Som kjent ville lederen i Høyre, statsminister Erna Solberg, med støtte fra Frp, KrF og Venstre, tvangssammenslå de kommunene som ikke går med på det frivillig. Hittil for de kommunene som vipper på 5.000 innbyggere. I neste runde kan tallet være adskillig høyere. Og det kan spøke for Hole igjen ...!

Men fylkene har fått hard medfart. I Finnmark er 90 prosent mot tvangssammenslåing med Troms. Og i framtiden blir aktiviteten flyttet til de store byene, med vekt på Troms. Resten vendt tilbake til ødemark.

Angående Viken, som Buskerud nå har blitt slukt opp av, er det et gigantomani fra svenskegrensa til Hardangervidda. Nærdemokratiet tas effektivt vekk fra Solberg regjeringen. Men selv ikke regjeringspartiene klarer å forsvare Viken fylkets berettigelse. Det er bare gigantomaniet som tar overhånd.

Så enkeltmennesket blir mer og mer usynlig, og de store i EU politikken og internasjonal business får skalte og valte stadig mer. For to år siden gikk diskusjonen høyt i Hole om vi skulle innlemmes i Ringerike. Hole Høyre opptrådte som en flau bris.

Flere representanter ville hardnakket at vi skulle bli annenrangs borgere i Ringerike kommune. Da hadde nedleggelser, sentralisering og færre arbeidsplasser med en gang tatt fatt på det vi har bygget opp i bygda.

Først hadde Røyse skole røket. Så kunne Høyre og Ap på Ringerike fått sitt grunnskolemekka: En ny storskole med kanskje 3.000 elever.«Festlig»!

Nei, barn har best av et nært, kjært, og trygt oppvekstmiljø. Og ikke trave på tvers av hele Hønefoss, eller busse fra ute i det blå. Men, så var det saken om tillit! Hole Høyre opptrådte svakt og vaklende også for to år siden mht. kommunereformen.

Først når representanter fra Senterpartiet slo neven kraftig i bordet, for det å være herrer i eget hus, det vil si egen kommune, da først begynte «tøffel heltene» til Erna Solberg å vedgå at det kanskje var best at det ble som det ble, foreløpig ...

Senterpartiet var imidlertid krystallklare fra dag en at vi er best tjent med vår nærkommune i Hole, der vi styrer skuta selv, og opprettholder skoler, omsorg, barnehager etc. der vi bor. Og har Hole herredshus intakt med de service funksjoner som finnes nær oss.

Foruten kommunereformen som er negativ for nærdemokratiet, ble vi påtvunget politireformen. Der samarbeidet Høyre og Arbeiderpartiet.
Det var Senterpartiet også klart imot. Vi har i ettertid sett hva den reformen har brakt lokalt:

Mindre lokalt politi, et mer stengt politikammer på Hønefoss, arrest i Drammen, som tar mye politiressurser fra lokalt arbeide mht. transport,
og vanskeligere å nå politiet på telefon i krisesituasjoner. Jada, Ap har nå plutselig angret rett før valget.

Senterpartiet har imidlertid vært klare fra dag en at også den reformen ville være negativ for folks sikkerhet, ikke minst i distriktene. Dessverre fikk vi rett.

Stem på Hole Senterparti, ikke minst for å beholde den gode bygda vår i generasjoner framover. Og stem Senterpartiet i det nye Viken fylke, noe vårt parti ønsker å reversere tilbake til Buskerud fylke, der de lokale kommunene blir bedre sett og forstått. Senterpartiet er alltid på folkets side,
som du kan stole på, selv i krevende tider.

Sindre Nørgaard
Senterpartivelger

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags