Eiendomsskatt er omstridt og upopulært. For Hole Høyre er den «skammens skatt», og en daglig påminnelse om at de slapp rattet og sendte kommunen rett i grøfta. Derfor er det sterke krefter i partiet som vil kvitte seg med denne skatten før kommunevalget neste år.

Ubehaget blir for stort. De som har styrt i en årrekke, og derfor har ansvaret for det økonomiske uføret, bagatelliserte det hele og lovet at skatten ville bli borte like fort som den ble innført.

Les også

Fortsatt eiendomsskatt i Hole:– Trenger penger til utvidelse av ungdomsskolen og vedlikehold av kommunale bygg

En hard landing uten skatten

Hva skjer hvis skatten fjernes?

Vi vil knapt ha penger til det viktigste. Det vil merkes i skolene og eldreomsorgen, som er hovedoppgavene for kommunen. Økte avgifter eller kutt i tjenester vil ikke være nok til å holde skuta flytende.

Vi må låne penger og havner i en ond sirkel uten egenkapital. Klarer vi ikke å opprettholde lovpålagte tjenester tvinges vi til sammenslåing med andre kommuner. Da vil Hole være det svakeste leddet og stå i døren med luen i hånden.

Det er forståelig at innbyggere sier: Hva så? Kanskje trenger vi en hard landing for å få folk til å våkne og reagere?

Eva Bekkelund-Eriksen

Holeværing

 

Vi trenger mer penger

Rådmannen har rett i at vi trenger mer penger. Vi skal sikre at barn og unge får et godt lærings- og oppvekstmiljø. Derfor må skolene styrkes. Vi trenger mer penger slik at vi får en eldreomsorg som ivaretar behovene til våre eldre, enten de vil bo hjemme, i bofellesskap eller må være på sykehjemmet.

De økonomiske rammene for oppvekst og omsorg må derfor økes. For å få til dette er eiendomsskatten nødvendig, men skatten må bli mer rettferdig og spiselig for folk flest. Skatten må ha et akseptabelt maksbeløp og gjennomføres med fornuft og forstand.

Ingen sovepute for politikerne

Eiendomsskatten skal ikke være en sovepute for folkevalgte. Vi må stille klare og tydelige krav. Denne skatten skal ikke brukes for å unngå omorganisering av den kommunale administrasjonen.

Vi kan ikke tillate at lønnskostnadene til ledere tar mer og mer av skattepengene. Politikerne må vise mot, vilje og evne til nyorientering. Vi skal først og fremst investere i barn og eldre og ikke bruke skattepenger på Ringerike Utvikling eller andre prosjekter som er utenfor de viktige oppgavene.

En snuoperasjon er nødvendig slik at vi får en økonomisk bærekraftig utvikling i årene framover.

Skolebygg må tas vare på

Større økonomisk handlefrihet er også nødvendig for å stoppe forsømmelser og forfall, som vi har vært vitne til i skoler og kirkebygg. Politikerne har bevilget småpenger til vedlikehold opp gjennom årene.

Det er uforståelig at en kommune som har utgitt seg for å være en av de rikeste, ikke har klart å ta vare på sine bygninger, som i praksis også eies av innbyggerne.

Vi er nødt til å bygge på ungdomsskolen, men politikerne har forsømt den eldste delen av bygningen. Vi kan ikke fortsette å bygge nytt uten å ta vare på det vi allerede har. Det er en svært kostnadsdrivende politikk. Vedlikehold må derfor prioriteres i neste års budsjett.

Skriften på veggen

Rådmannen har rett, denne gangen. De som har styrt og styrer kommunen og vi som bor her har fått skriften på veggen: Eiendomsskatten er nødvendig for å sikre at vi klarer oss i årene framover.

Det må forventes at den politiske ledelsen og hele det politiske miljøet opptrer ansvarlig og tar avgjørelser som ivaretar barn, unge og eldre i kommunen vår.