Ansvarlighet eller sjansespill i budsjettarbeidet i Hole? | Morten Dåsnes

HOLE-ØKONOMI: Morten Dåsnes, leder i Hole SV, frykter en ny runde i Robek.

HOLE-ØKONOMI: Morten Dåsnes, leder i Hole SV, frykter en ny runde i Robek. Foto:

Av

– Med de investeringer og utfordringer kommunen står overfor, vil det være en katastrofe om vi igjen skulle havne i Robek, skriver Morten Dåsnes (SV) i dette innlegget.

DEL

MeningerGjennom sparetiltak, god økonomistyring, innsats fra kommuneansatte og innføring av eiendomsskatt har Hole på rekordtid kommet ut av registeret over kommuner som er i økonomisk ubalanse (Robek). Det betyr at vi igjen har handlefrihet til å bestemme egne investeringer.

Det trengs når vi nå står foran store investeringer i skoler, barnehager og institusjoner. Først ut er utviding av ungdomsskolen som må stå klar til skolestart i august 2021.

Ansvarlighet har prega budsjett- og økonomiarbeidet i kommunen fram til nå i denne kommunestyreperioden. Det innebærer bl.a. at vi har vært enige om at vi må ha et disposisjonsfond på ca. 50 millioner og sette av ca. 10 millioner til dette hvert år. I sitt alternative budsjettforslag bryter Høyre – med varierende støtte fra dag til dag fra Fremskrittspartiet – med disse prinsippene. Høyre mener det er nok å sette av 5 millioner til fond i 2019.

LES OGSÅ: Frp snur om eiendomsskatt: Holeværingene må fortsatt punge ut 

Hole har per i dag et disposisjonsfond på 2,6 millioner. Det er ikke imponerende. SV sammen med Ap, Sp og KrF i formannskapet støtter rådmannens budsjettforslag, som innebærer at vi setter av 12 millioner på disposisjonsfondet i 2019. For oss er det avgjørende å opptre ansvarlig i kommuneøkonomien.

Vi gambler ikke med et kommunebudsjett. Til det betyr budsjettet altfor mye for tjenestetilbud i kommunen og for alle ansatte. Hole har noen få store skattytere som gjør at vi er utsatt for svingninger i skatteinntektene. Det har vi smertelig erfart. Vi står foran store investeringer, veit ikke om Sollihøgda fortsatt blir i Hole og det er usikkert om E16 og Ringeriksbanen vil påføre oss uforutsette utgifter.

Morten Dåsnes

Leder i Hole SV

For Hole SV er det derfor svært viktig at vi så snart som mulig bygger opp et disposisjonsfond på minst 50 mill. Vi har også ei liste over innsparingstiltak som vi gjerne skulle ha reversert.

For Høyre er tydeligvis avvikling av eiendomsskatten det altoverskyggende politiske målet. Partiet mener de er bedre enn rådmannen til å vurdere skatteinntektene.

De synes også de har bedre kompetanse enn rådmannen til å vurdere kommunens renteutgiftene. Oppsiktsvekkende nok vil Høyre mer enn halvere avsetningene til fond. Økt skatt med 4 millioner, mindre renteutgifter med 1 million og redusert avsetning med 7 millioner skal kompensere for bortfallet av 12 millioner i eiendomsskatt.

Forhåpentligvis blir 2018 et godt økonomisk år for Hole slik at vi kan styrke disposisjonsfondet vesentlig. Jeg håper også at Høyre har rett i sine optimistiske skatteanslag og spådommer om reduserte renteutgifter. Men mer penger enn budsjettert er faktisk ikke noe problem i det hele tatt.

Derimot er konsekvensene dramatiske om Høyres budsjettopplegg slår feil. Økt låneopptak og økte utgifter til renter og avdrag blir resultatet. I neste omgang venter nedskjæringer i tjenestetilbud for å finansiere dette. Med de investeringer og utfordringer kommunen står overfor, vil det være en katastrofe om vi igjen skulle havne i Robek. Historien viser at altfor mange kommuner har vært rekordraskt tilbake. Den rekordlista behøver vi ikke komme på.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags