Kirken, kommunestyret og KrF

Befaring ved Hole kirke: Kirkeverge Steinar Hopland, prost Kristin Moen Saxegaard, leder i Hole Høyre, Kristin Remme, Jørn Øverby (Frp), Hege Fossum (KrF) og kirkegårdsarbeider Berit Gaardhammer.

Befaring ved Hole kirke: Kirkeverge Steinar Hopland, prost Kristin Moen Saxegaard, leder i Hole Høyre, Kristin Remme, Jørn Øverby (Frp), Hege Fossum (KrF) og kirkegårdsarbeider Berit Gaardhammer. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

I dette innlegget trekker Torbjørn Røberg (V) fram en protokoll fra et formannskapsmøte som han mener viser at KrFs kommunestyrerepresentant, Hege Irene Fossum, har stemt imot penger til vedlikehold av Hole-kirker.

DEL

Leserinnlegg KrFs kommunestyrerepresentant i Hole, Fossum, hadde et innlegg i RB 21. oktober der hun uttalte seg om kirkenes forfall i Hole. Innlegget var et svar til to innlegg.

I den anledning kommenterte hun bl.a. undertegnete som kritiserte manglende vedlikehold av våre kirker i Ringerikes Blad 4. oktober, og stemte mot KrFs budsjettforslag 15.12.2014.

Hun skrev: «Jeg minner om at Røberg i 2014 stemte imot mitt (KrFs) forslag i budsjettbehandlingen for 2015 om å sette av nye investeringsmidler på 1,5 millioner kroner til kirkegårdsutvidelsen.»

Økonomisk realisme

Det er helt riktig det Fossum skriver. Jeg stemt imot KrFs budsjettforslag, fordi det innebar nok et minus i kommunes økonomiske regnskapskiste.

På samme møte sa økonomisjefen: «Per november er skatteinngangen på 153,3 millioner kroner. Prognose for året er 154 millioner kroner. Dette gir et avvik på nær 95 millioner kroner.» (Protokoll. Kommunestyret 15.12.2014.)

Pengene skulle Fossum få ved å øke kommunens lån. I en slik dramatisk økonomisk situasjon økes ikke utgifter og gjeld ytterligere.

Saken KrF førte var, og er, viktig, men gode tiltak må være forankret i økonomisk realisme og forsvarlighet!

Hadde Fossum foreslått et tilvarende kutt på overforbrukets poster så hadde jeg stemt for. Dernest, jeg skrev i Ringerikes Blad om våre kirker som står og forfaller på grunn av manglende vedlikehold – ikke mangel på gravplasser.

Kirkegårdsutvidelse er derfor et annet tema! Selv foreslo jeg i det samme kommunestyret endringer i budsjettet som gikk i pluss i motsetning til de andre partienes forslag.

Det innebar en økning på 2,84 millioner til barnehage, kulturskole og bibliotek som delvis var underfinansiert.

For ikke å øke budsjettet med disse endringene, men heller å minke utgiftene, forslo jeg et økonomisk kutt på 2,57 millioner kroner og inntjening på 320.000 kroner på andre poster. Verken KrF eller V stemte for hverandres forslag.

Paradokset

En kort forklaring for de av leserne som synes jeg fremstår som forvirrende: Ateisten Røberg taler kirkens sak?

Forklaring: Jeg har liten forståelse for det kristne budskapet, og jeg klarer rett og slett ikke å tro på innholdet (til det er jeg for rasjonell), men jeg respekterer at folk gjør det.

Derimot lar jeg meg begeistre av kirkenes historiske, kulturelle og estetiske verdier (og blir ofte andektig i møte med gamle helligdommer – hvor enn i verden de er). Derfor er det obligatorisk for mine barn å besøke kirker, ve og templer i inn- og utland.

Selv samler jeg på stavkirker, og har jeg vært i 24 av Norges 28. Når sant skal sies, var min siste kirkeopplevelse nå i september i Den anglikanske kirke i Oslo (for øvrig en liten, pen og velholdt kirke).

Når alt kommer til alt, må jeg innrømme at jeg er en slags ihuga kirkegjenger.

Derfor skrev jeg i Ringerikes Blad 4. oktober: «… i anstendighetens navn; vi lar da ikke våre kirker stå og forfalle!»

Utelatelsen

Fossum utelater én viktig saksopplysning. Samme dag som hun foreslo kirkegårdsutvidelse på 1,5 millioner fremmet hun følgende verbalforslag: «Administrasjonen bes i samarbeid med Kirkelig fellesråd å legge frem en vedlikeholdsplan for de tre kirkebyggene i kommunen, med forslag til finansiering.»

Jeg stemte for KrFs forslag sammen med resten av kommunestyret, men kirkebyggenes forfall fortsatte likefullt gjennom 2015.

Det neste som skjedde er svært interessant i denne sammenhengen – en avgjørelse i formannskapet 26. mai i år.

I formannskapet ble sak 27/16 behandlet: Søknad om midler til gjennomgang av Hole menighet sin bygningsmasse.

(For ordens skyld: Jeg sitter ikke i formannskapet.) I protokollen fra møtet står følgende om rådmannens innstilling: «Formannskapet avslår søknad om støtte til en profesjonell vurdering av tilstanden i Hole kirke, gravkapellet og Sollihøgda kapell, fra Hole kirkelige fellesråd.» Videre står det: Fredrik Skarstein (H) mente at kommunen har ansvar for vedlikehold av kirkens bygningsmasse, og kom med følgende forslag:

Stemte imot

«Formannskapet imøtekommer søknaden fra Hole kirkelige fellesråd med kr. 65.000,-». Forslagene ble holdt opp mot hverandre, og endte slik: «Rådmannens innstilling ble vedtatt med 6 mot 2 (H, Skarstein, Klever) stemmer.»

Det vil si at Fossum stemte imot at kirken fikk penger tilknyttet vedlikehold!

LES OGSÅ:

LES FLERE INNLEGG:

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags