Er det virkelig nødvendig å sette godtroende personer på tiltalebenken for dette?