Ordføreren bør ha anstendig lønn | Eirik Nørgaard

OMDISKUTERT LØNNSJUSTERING: De tre ordførerne Per R. Berger (Hole), Kjell B. Hansen (Ringerike) og Lars Magnussen (Jevnaker) bør få anstendig lønn, mener Eirik Nørgaard.

OMDISKUTERT LØNNSJUSTERING: De tre ordførerne Per R. Berger (Hole), Kjell B. Hansen (Ringerike) og Lars Magnussen (Jevnaker) bør få anstendig lønn, mener Eirik Nørgaard. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Det er i innbyggernes interesse at ordføreren har en anstendig lønn, mener Eirik Nørgaard.

DEL

MeningerDa Hole kommune ble en Robek-kommune, ble godtgjørelsen til ordføreren Per R. Berger kuttet med 10 prosent. Som Sjur Tandberg sa i kommunestyremøtet er det ukjent at noen annen ordfører noensinne har gjort noe tilsvarende.

Med lønnsjusteringen kommer ordføreren nå tilbake til det nivået han ville ha hatt, om han ikke hadde gått ned i lønn. Den nye lønnen er fortsatt nærmere 100.000 kroner lavere enn det ordføreren i Jevnaker har.

Eirik Nørgaard

Nestleder i Hole Høyre

Lønn er viktig

Hvorfor er lønn viktig? Jo, for å tiltrekke seg kvalifiserte personer til å utføre et arbeid. Ordførerjobben er krevende. Man er egentlig alltid på jobb. Det er i innbyggernes interesse at ordføreren har en anstendig lønn.

Eiendomsskatt eller ikke og politikernes håndtering av dette blir forsøkt aktualisert med beslutningen om ordførerens lønn. Dette er ukorrekt da Hole kommune nå er ute av Robek og økonomien er under kontroll. Selv uten eiendomsskatt har Hole høyere skatteinntekter enn andre kommuner har med eiendomsskatt.

LES OGSÅ:

Hole kom seg rekordraskt ut av Robek. Bare én kommune har noensinne kommet seg raskere ut, og den var feilaktig blitt ført inn der. De ansatte i kommunen gjennomførte innsparingene på en strålende måte. Politikernes rolle var å vedta en mer rasjonell drift, noe som var nødvendig.

I tillegg til at økonomien er grunnleggende bedre, er det viktig at politikerne har sikre signaler om hvordan økonomien vil bli før man budsjetterer.

Bedre prosedyrer

Hole Høyre har tatt initiativ til bedre prosedyrer som innebærer at administrasjonen framskaffer nettopp dette. Kommunen er nå i sluttfasen med tanke på neste års budsjettering.

Fokuset er både på målene og midlene for å oppnå disse. Prioriteringene er ikke lette. Man tar med seg erfaringer fra tiden før Robek. Alle problemer løses ikke med mer penger.

Å beholde eiendomsskatten kan fort bli en sovepute. Den kan bli evigvarende uten at den nødvendigvis gir noen varig gevinst. Hvordan pengene forvaltes, er det viktigste.

Resultatet av budsjetteringen i Hole er ikke gitt. Rådmannen er bedt av flertallspartiene å utarbeide et alternativt budsjett uten eiendomsskatt, i tillegg til et budsjett med.

Så blir det å veie virkningene og inndekningen mot hverandre. Og til slutt er det kommunestyret som tar beslutningen. Det er demokratiet i praksis.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags